10 جنگل زیبای جهان

اجساد طوری دفن شده اند کـه مردان اکثرا بجانب راست و زنان بصورت عام بجانب چپ ایشان قرار دارند. بامتداد دریـای کافرنـهان نزدیک بیشکنت نیز اجساد نظر بـه جنس ایشان برجانب راست یـا چپ دفن شده اند، اما با آتشـهای کوچک برپا شده درون اجاقهای مربع به منظور مردان ودایروی به منظور زنان. تومولی های مشابه ازساحات باصطلاح فرهنگ وخش بامتداد دریـای وخش درون تاجکستان یـافت شده است. باستان شناس روسی یـافته های مقبره های چوبی (سروبنایـا) را بامتداد سلسله کوه های کوپیت داغ درشرقپین وهم باصطلاح فرهنگ تازاباغیـاب (نیمۀ اول هزارۀ دوم ق م ) مربوط پائین آمودریـا گزارش داده کـه نشاندهندۀ رابطۀ آشکاربا فرهنگ قبرچوبی است.

مـیسن باستان شناس روسی توجه را بـه ظهورصلیب شکسته درمرغزار تاخیربای بحیث یک مایـه (موتیف) به منظور سفالی جلب مـیکند، عین مایـۀ کـه دربعضی قبرهای گورستان تولخار نیز یـافت شده است. باستان شناسان روسی بکما را بیک دورۀ بین اواخرهزارۀ سوم و پایـان هزارۀ دوم تخمـین مـیکنند. لذا بصورت عام، بکما را مـیتوان دردورۀ بین اواخرهزارۀ سوم و نیمۀ هزارۀ دوم ق م قرارداد. یـافته های مارگیـانا بطورواضح نشان مـیدهد کـه بکما انکشاف فرهنگهای عصربرونزمـیانـه هست که درهزارۀ سوم درسرزمـین های غرب ترکمنستان فعلی درخشیده است.

کاربرد موازی خاکسپاری و سوختاندن نیزدرجنوب هندوکش دربین بقایـای بنام فرهنگ گورستان گندهارا یـافت شده هست که بصورت عام مربوط بـه هزارۀ دوم و اوایل هزارۀ اول ق م است. موضوع بسیـاردلچسپ عبارت از یـافته های گونور، یک تکۀ سفال شکسته با علایم خط (الفبای) اولیۀ ایلامـی بی مربوط بـه اواخرهزارۀ سوم ق م است. چیزقابل توجه بارتباط پایـان بکما عبارت ازیـافته های ساحۀ یـاز است. غافل ازانکه آسایشگاه بانوانخانه فرق دارد الساعه دراین دوآسایشگاه بیمارانی وجوددارد که بیش ازده سال است در آنجااقامت گزیدهاند درصورتی که درهیچ جای دنیا مسلول باوجود آنکه مجانا تحت درمان قرار نمیگیرد بیش ازششماه درساناتوریم بستری نمیشود وپس ازشش ماه اورامرخص میکنند که درخارج به معالجه خودضمن اشتغال بکارادامه دهد وچنانچه بیمار صعب العلاج باشددرپناهگاههای مخصوصی که ازطرف شهرداریهاتعبیه شدهاست بستری میشوند وبدون مناسبت تختواب آسایشگاه اشغال نمیشود وتعدادبیشتری ازبیماران قابل علاج ازوسائل درمانی وتختخوابهای موجوداستفاده میکنند.

این در حالی است که ارزش صادرات افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۵۹۶ میلیون دالر و در سال ۲۰۱۵، ۵۸۰ میلیون دالر بوده است. مهدی میقانی افزود: با بازگشایی گردنه امین آباد، مسیر جنگل گلستان از سمت استان گلستان هم بازگشایی شد و هم اکنون تردد روان، اما آرام در این جاده جریان دارد. به گزارش ایسنا، حمید قاسمی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: به صورت مستمر همه ساله شاهد آتشسوزی بخشی از جنگلهای ارسباران در تابستان هستیم و سالهای پیش نیز آتش را مهار میکردیم، اما در سالجاری پوشش گیاهی انبوه و گرمای تابستان، شدت آتشسوزی این منطقه را دوچندان کرده است.

منتها جنگلهای تنک و پراکنده که البته با جنگلهای کرانههای شمالی قابل مقایسه نیستند. این جنگلهای کهن که بخش مهمی از نواحی شمال کشورمان را در بر گرفتهاند، در شش منطقه گسترده و در بخشهایی از ۵ استان شمالی ایران واقع شدهاند. بندر کنگ که در بندر لنگه و در جنوب استان هرمزگان واقع است و با بندر عباس فاصلهای 165 کیلومتری دارد یکی دیگر از بهترین مقاصد ماه عسل در ایران است که باز هم کمتر شناخته شده است. منطقه حفاظتشده البرز مرکزی شمالی، پناهگاه حیاتوحش دودانگه و چهاردانگه کیاسر و نواحی جنگلی هزارجریب نکا و بهشهر مهمترین زیستگاههای مرال در استان مازندران بشمار میروند.

اقامت گاه ها در تورهای مناطق بکر چگونه است؟ معاون امور جنگل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری كشور، یكی از راههای تأمین چوب مورد نیاز كشور را افزایش زراعت چوب ذكر كرد و گفت : جلب حمایت مردم ، جوامع محلی و رفع مشكلات اقتصادی و اجتماعی یكی از سیاستهای كلان این سازمان است. این حشرات در گوشه و کنار جهان زندگی می کنند، اما گونه ای از آن ها ساکن جنگل های آمازون هستند که برای بقای در این محیط زیست زیبا، شیوه ای خلاقانه را در پیش گرفته است.

مردمان این فرهنگ کـه درسراسروادی دریـای کابل که تا سوات وماورای آن گسترده بودند، بخوبی مـیتواند با هندو- ایرانی ها یـا بخصوص هندو- آریـائی ها مرتبط باشند، طوریکه اکثرا حدس زده مـیشود. بآنـهم معبودان ایرانیـان غبله داشته واین بخصوص درمورد سکه های مسی کنیشکا صدق مـیکند. بآنـهم وسوسه انگیزاست کـه دوره های اولیۀ بکما را قدیمتردانست. بآنـهم رابطۀ مراحل بعدی آن با بکما روشن شده است. لذا احتمال مـیرود کـه آخرین مراحل بکما درمارگیـانا (مرغزارتاخیربای) مربوط بدورۀ بین 1700 و 1500 ق م باشد. متاسفانه ما تاکنون جمعیت بسیاری از گونههای را به حدی کاهش دادهایم که بازگرداندن آن، حتی با وجود تلاش عظیم در جنگل زایی احتمال بسیار کمی دارد.

به محض اینکه از مزایای پاکسازی فناوری در فرآیند آمادگی برای شینرین-یوکو بهره ­مند شدید، بیشتر دلتان می­خواهد به این تمرینات ادامه دهید. آمازون به عنوان بزرگترین جنگل بارانی روی زمین، بیش از 60000 گونه گیاهی و بیش از 2500 گونه جانوری از جمله 1300 گونه پرنده را در خود جای داده است. خبرگزاري فارس: دولت برزيل عكسهايي شگفتانگيز را منتشر كرده كه متعلق به گروهي انسانهاي وحشي در جنگلهاي آمازون اين كشور است كه در حال تيراندازي به يك هواپيما با استفاده از تير و كمان هستند. مشتاقان هیجان و جستجوگران خطر از سرتاسر دنیا برای بازدید این جاده به کشور بولیوی سفر می کنند.

با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای محصولات غذایی، تعداد متعددی از درختان را به خاطر رشد محصولات و چرای دامها قطع می کنند. مردم آپورینا در یک سالن اجتماعات دارای سقف کاهگلی جمع میشوند تا از ترسهای خود سخن گفته و چارهای برای مشکل خود پیدا کنند. باوجوداین مضایق باید انصاف داد که پزشکان وکارمندان فنی وزارت بهداری باکمال ازخودگذشتگی باوجودعدم وسائل لازم وباحقوق فعلی نهایت سعی وکوشش رابکاربردهاند که وظایف خودرا در نقاط مختلف کشوربنحومطلوب انجام دهند.

جایی که کشتی به همراه گردشگران با هدایت ناخدا فرانسیسکو در رودخانه حرکت میکند و گردشگران با اتفاقات مصنوعی که خود ناخدا آنها را به وجود میآورد هیجان زده میشوند. شاید شما هم خیال کنید اصلا چنین جایی در ایران نداریم اما اگر به حدودا 20 کیلومتری اردبیل سری بزنید، اولین پل شیشهای و قوسی شکل ایران را خواهید دید و شک نکنید که با یکی از بهترین مقاصد ماه عسل در ایران مواجهه شدهاید به ویژه وقتی دست در دست همسرتان از این سو به آن سوی پل میروید و به رودخانه زیبای هیرچایی در زیر پاهایتان نگاه میکنید!

تنوع جانوری و گیاهی این منطقه نیز جالب توجه است و در این سفر فرصت دیدن و دوچرخه سواری در بخشی از آن را خواهید داشت. این اندیشه از خامان سر زد، و نخست جز کسان اندکی آن را نمیخواستند، ولی کم کم اندیشه بزرک گردید و همه بآن آهنک افتادند و نا اندیشیده بکاری بر خاستند، و کسی چه داند که فریبندگانی در میان نبوده و چنین نخواستهاند که در اینهنگام که در سایهٔ کوششهای بخردانه و مردانه یکسال و نیم دو سید و همدستان ایشان، زمینه برای دیگر شدن «حکومت» ایران و روان گردیدن قانون در آن، آماده گردیده بوده، و دیر یا زود چنین کاری خواستی انجام گرفت، تنها نام آندو در میان نباشد؟

دیدگاهتان را بنویسید