پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور – قوانین منابع طبیعی

فضای اطراف سد البرزکاملا بکر و طبیعی است و بهتر است وسایل مورد نیاز برای کمپینگ را به صورت کامل همراه خود داشته باشید. برای سفر به جنگل ابر، از آنجایی که مسیر پیادهروی را در پیش دارید، اولین چیزی که باید به همراه داشته باشید، یک کفش مناسب پیادهروی است. تا پیش از این بهدلیل کوهستانی بودن منطقه، فرهنگ بومی آن بهخوبی حفظ شده بود. این در حالی است که پیش از این «میررحمان رحمانی» رئیس مجلس نمایندگان گفته بود، اعضای مجلس نمایندگان باید به ولسوالیها رفته و در کنار نیروهای امنیتی از کشور دفاع کنند.

تحت سلطنت محمود (998- 1030 م) و پسرش مسعود (1031- 41 م) سرزمـین های مرزی بین فلات ایران و نیم قاره هند بطور یقین داخل قلمروی دنیـای اسلام گردیده و باینترتیب نیروهای اسلامـی مـیتوانند یک جای پای دایمـی درون شمال هند بدست بیـاورند. با توجه به اینکه استان آذربايجان غربي از بستر مناسبی براي مطالعه و تحقيق در خصوص جنگل­های زاگرس و ارسباران به منظور بررسي علمي چالش­هاي موجود در اين زمينه برخوردار است، ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي حل مشكلات آنها و همچنین پرورش نیروهای متخصص بومی می­تواند نقش بسزایی را در مدیریت و رهبری تحقیقات منابع طبیعی، ارتقاء فرهنگ عمومی و کمک به دستگاه­های ذیربط در منطقه شمال غرب کشور داشته باشد.

با واقع شدن دریک جلگه مرتفع افغانستان شرقی وحدود 145 کیلومتر جنوبغرب پایتخت فعلی کشور، هرگز نمـیتواند با موقعیت ستراتژیک و حاصلخیز کندهار و کابل رقابت نماید. مذاهب محلی ایرانی بشمول زرتشتیزم برای مقاصد حاکمان محلی با بودیزم رقابت میکند. در مجموع 46 گونه علفی و بوته ای از 20 خانواده گیاهی با استفاده های دارویی سنتی شناسایی شد. همان طور که گفته شد عوامل بسیاری در قیمت چاپ کتاب مانند چاپ دفتر و تقویم تاثیرگذار است. یکی ازمـهمترین محصولات، بردگان ترکی هست که بتعداد بیشمار بـه دنیـای اسلام وارد مـیگردند.

قوس های خشتی صعودی ازستونـها و پایـه های وصل شده بـه دیوارهای خشت خام ظاهرا بردارنده بام است. اواخرسده نـهم م و سالیـان حاکمـیت صفاریـان سیستان برمحدودۀ کـه حالا افغانستان نامـیده مـیشود، معاصریکی ازاولین تعمـیرات مذهبی اسلامـی شناخته شده که تا کنون درافغانستان است. سبک تزئینات با آنـهای قابل مقایسه هست که درون سامارا، درون بین النـهرین جنوبی و در نائین (ایران مرکزی) و مسجد ابن تولون قاهره یـافت شده و تماما مربوط بـه اواخرسده نـهم م است، همچنان با بقایـای یـافت شده درون جوار نیشاپور و سمرقند.

اکنون شما نیز با استفاده از جانوران و گیاهان مشترک این زنجیره ها ، یک شبکه ی غذایی رسم کنید. این نه تنها بواسطۀ سکه ها و نامهای (تاج-) ایشان نشان داده میشود بلکه همچنان بواسطه این حقیقت که آنها تماما سبک انفرادی تاج خویش را داشتند. مرکزایشان درشـهرهای بخارا و سمرقند مـیباشد، اما قلمرو حاکمـیت ایشان شامل قسمت اعظم افغانستان امروزی بوده است. تهاجمات به عقب زده میشود، اما تهدید واضح است. بر اساس نشریه ی زیست بوم طبیعت، منطقه ای برابر 400 مایل مربع از جنگل بارانی شامل 1500 گیاه گل، 750 نوع درخت، 400 گونه پرنده و 150 نوع پروانه است.

رنگ متفاوت تنها تفاوت قابل ملاحظه ای بین گونه ها است. در این میان منطقه حفاظت شده ارسباران از نظر تنوع گونه ای جانوری در سطح جهان کم نظیر است. یکی ازعواقب این انکشافات، بخصوص درایران شرقی وافغانستان، جدائی رشد یـابنده بین حاکمان و محکومان است. جنگل بیش از ۶۲۸۰۰۰ هکتار مساحت دارد و در واشنگتن واقع شده است. این مسئله درون مصر واقع مـیشود، جائیکه احمد ابن تولون (84- 868 م) کـه پدرش بحیث باج از بخارا بـه بغداد فرستاده شده بود، دودمان تولونیـها را ایجاد مـیکند. ازاینکه این مسئله با غرورعظمت طلبی یـا فراست ظرفیت سیـاسی برانگیخته شده بود مشکل است.

او درون اول با پیروزی های بزرگی مواجه مـیشود. او از سال های 893 که تا 907 م حاکم بوده وی هست که قلمروی سامانیـان را بنیـاد مـینـهد. پیشتر که میروی درختها شروع میکنند به سبز شدن. اینکه باغداران درختان مثمر را هم قطع میکنند و به فروش میرسانند، قابل قبول نیست. ۳- سیئات اعمال عسکر گاریچی متصدی راه عراق بعرض اولیاء دولت علیه رسیده و اجزاء و اتباع او از جانب دولت مورد تنبیه شدند خود عسگر را هم مقرر فرمایید از دخالت بکار منفصل و از جانب دولت توجهی در تنبیه او بشود که حد خلاف کاری خود را بداند و موجب امیدواری و دعاگویی عامه رعایا گردد و در عرایض سایر آقایان عظام هم باید اراده مخصوص مبذول فرمایید که آنها هم مقرون به اجابت گردد.

باینترتیب پارسی بزودی بـه زبان عمومـی دنیـای ایرانیـان شرقی تبدیل گردیده و پارسی به منظور نثر و شعر بکار مـیرود. سامانیـان مانند تعداد زیـادی از دودمان ها، بطورسنگینی بـه ترکان و اجیر (که درایران بنام غلام یـاد مـیشود) وابسته مـیشوند، بسیـار زیـاد مانند خود خلیفه بغداد کـه از سدۀ نـهم ببعد توسط ترکان احاطه مـیشود. از اواخر سدۀ هشتم ق م ببعد تمدن های قدیم در جلگه های سوریه و بین النهرین با یکتعداد دشمنان جدید و متجاوز از کوههای شمالی و شرقی مواجه میگردند. در گذشته این جنگلها به محدودهای بین جلفا تا مغان و کوههای سبلان گفته میشد، اما امروزه متاسفانه به دلیل تخریبهای گستردهای که صورت گرفته، از این بخش وسیع تنها منطقهای کوچک باقیمانده که به حد فاصل شهرستانهای کلیبر، ورزقان و اهر محدود شده است.

سامانیـها بـه زبانی ضرورت داشتند که تا با تمام تابعین خویش مکالمـه کنند، اما عربی جای پای قوی درشرق نداشت طوریکه درون غرب ایران داشت. شاهرود، شهریست باصفا با تنوع زیستی فراوان که انواع جاذبه ها نظیر آبشار، کوهستان، جنگل و کویر را در خود جای داده و مقصد مناسبی را برای طبیعت دوستان فراهم نموده است. بآنـهم که تا اوایل سده یـازدهم، اولاده صفاریـها بـه حاکمـیت ناحیـه ادامـه داده و نام ایشان دربین حاکمان محلی که تا پایـان سده پانزدهم مشـهورباقی مـیماند. آنـها ادعای نسب از جنرال و حاکم ساسانی، بهرام چوبین داشتند، کـه نشاندهنده احترام ایشان بـه گذشتۀ ایران ماقبل اسلامـی است.

در875 م نصر بن احمد سامانی، یک اولاده حاکم سامانی فرغانـه بـه وظیفه حاکم تمام ماورالنـهر از طرف خلیفه المعتمد تعین مـیشود. در2/961 م الپتگین، غلام ترکی ایکه فرمانده ارتش سامانی درخراسان بوده و درون امورات دودمانی دخالت بیجا مـیکند، توسط مقامات سامانی از مقامش عزل مـیشود. یکی از مقامات FUNAI که خواسته نامی از او برده نشود، وضعیت نامناسب سالهای اخیر را شرح میدهد:از سال ۲۰۱۲، همه چیز هر سال بدتر میشد. او که تا 999 م هنوزهم ظاهرا بحیث حاکم سامانی برمنطقه حکومت مـیکند. زرنج متعاقبا توسط سامانی ها در911 م تسخیر میشود. زرنج متعاقبا توسط سامانی ها در911 م تسخیر مـیشود.

اکثریت خانواده سامانی متعاقبا جانب حاکمان طاهری نیشاپور را گرفته و در مبارزه بمقابل صفاریـان شکست مـیخورند. جنگل ها در حقیقت حریم حیوانات هستند و باید بدانید چگونه با خطر مواجه شویم. او درون 900 م صفاریـان را درنزدیک بلخ شکست داده و متعاقبا توسط خلیفه با تقرر بحیث حاکم خراسان پاداش داده مـیشود کـه بعدا حاکم بالفعل حصص شمالشرقی دنیـای اسلام مـیگردد. خلیفه بغداد مجبور مـیگردد بطور رسمـی او را بحیث حاکم سیستان، خراسان و فارس تعین کند. سیستان حد اقل بطور ظاهری تحت کنترول ایشان قرارمـیگیرد.

او درون 963 م فوت نموده و یک دورۀ انارشی بدنبال مـیآید؛ اما ترکها مـیتوانند در977 م خود را بطور مستحکم دوباره مستقرسازند. اما این حمله به منظور او گران تمام شده، درنزدیکی بغداد شکست خورده و متعاقبا درون 879 م مـیمـیرد. نصر موفق نمـیشود، اما برادرش اسماعیل موفق مـیگردد. یعقوب توسط برادرش “عمر بن لیث” (901- 879 م) جانشین مـیشود کـه کوشش مـیکند قدرت خود را بطرف غرب و شمال توسعه دهد. اومتعاقبا بطرف شرق رفته و در راه خود حاکم بامـیان و شاه هندوشاهی کابل را شکست مـیدهد، قبل ازاینکه حاکم محلی غزنی را درغزنی امروزی درشرق افغانستان برکنار کند.

او تقریبا هرزمستان بطرف جلگه های هند مارش نموده و مقدارهنگفت غنایم جمع مـیکند. دروازه های معبد بـه غزنی آورده مـیشود کـه باعث غوغای بزرگ سیـاسی درون سده نزدهم مـیشود، وقتی برتانویـان بـه کشورهجوم مـیبرند. جیپال بطورقاطعانـه در1000 م شکست خورده و بحیث یک درون خراسان بـه فروش مـیرسد. مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در رابطه با محور اسفراین به بجنورد نیز، افزود: ۱۰ کیلومتر از این محور در حال ساخت است و تا پایان سال به اتمام میرسد.

تزئینات متشکل هست از حکاکی گچی عمدتا با مایـه های گلدار بشمول برگ های نخل، برگهای انگور، مخروطهای آتش و طومارهای تاک مانند. خطوط باریک عمـیقا کنده شده درون سطح، جدا کننده مایـه ها است. در این منطقه، دو مسیر برای دسترسی به منطقه نقره سر وجود دارد که یکی از آن ها، جاده خاکی لاکوه بوده و دیگری، مسیری خاکی و باریک است که می بایست به صورت پیاده از آن عبور کنید تا به منظره دیدنی آبشار برسید. بعلاوه آنـها حتما از این باخبر بودند کـه چطور مـیتوانند از انکشاف و ترویج هنرهای سرزمـین خویش استفاده کنند. بعلاوه این امرکمک مـیکند که تا یگانگی هویت قلمرو و خود-آگاهی مردم آنـها تشویق و ترویج شود.

دیدگاهتان را بنویسید