نهضت جنگل – ویکی فقه

این مسیر چندان شناخته شده نیست، از کنار مجتمع نارنجستان در جاده هراز شروع میشود و چند کیلومتر بعد در روستای جنگلی بلیران به انتها میرسد. این محوطه متراکم با فضایی جنگلی از خزههای درهمتنیده، در نزدیکی برینچانگ در استان پاهانگ قرار دارد و بهترین مقصد برای هایکینگ (پیادهروی یا کوهنوردی در طبیعت) در ارتفاعات به شمار میآید. اگر پارسیان باید امپراطوری خویش را نگهمیداشتند آنها بایست تا اندازۀ با این دو گانگی فلات مطابقت میکردند قبل از اینکه امپراطوری پارسی- سکائی آنها از هم بپاشد. جنگل آمازون بزرگترین جنگل بارانی دنیاست و این روزها توجه گردشگران ماجراجوی زیادی را هم به خود جلب کرده است.

پس دولت انگلستان با بدست آوردن چنین منافع بی شماری هیچگاه درصدد برنیامد که چیزی برخلاف پیمان و تعهد خود مبلغ ناچیزی که ازاین راه عاید خزانه ایران میگردید عدول نماید و چون این تنزل عمومی لیره تاثیری در وضع لیرههای تضمین شده به طلا ایران نداشت و میبایست طبق پیمان ۴۴ درصد به کلیه موجودی بانک ملی ایران اضافه شود و دولت انگلستان هم حرف و ایرادی نداشت به این جهت از بانک ملی ایران درخواست نمود مبلغ موجودی را تعیین کنند تا ۴۴ درصد به آن اضافه نماید بدبختانه یا متاسفانه جناب آقای ابوالحسن ابتهاج مدیر کل بانک ملی ایران در آن موقع لندن تشریف داشتند و خوش خدمتی ایشان به نفع اربابان خود گل کرده و به بانک ملی ایران دستورمیدهند مبالغی که شرکت نفط و بانک شاهی سابق در حسابهای خود نزد بانک ملی ایران به لیره موجوددارد از کل مبلغ موجودی کسرشود یعنی مشمول این ۴۴ درصد نگردد.

در قسمتهای جنوبی جنگل، یعنی قسمتی که به روستاها نزدیکتر است پوشش گیاهی تنک دیده میشود. در550 ق م پارسیان تحت قیادت کوروش بزرگ آقایان قبلی خویش یعنی مادها را شکست میدهد. این نیزمیتوانست شمال افغانستان را بمقابل جنوب افغانستان بمخالفت برانگیزاند. همچنان نمایندگان (هیئتهای) نقوش پرسیپولیس از درنگیا در جنوبغرب افغانستان و از اراکوزیا در جنوب افغانستان نیز لباس سکائیان دارند. بالاخره، به اساس شهادت هرودوتس، معلوم میشود که استعمال جنگ افزارسکائیان، حد اقل تا سدۀ پنجم، از طریق کوههای هندوکش به وادی کابل و ماورای آن رسیده است.

ارتفاع ابرها در این منطقه واقعا پایینتر از حد معمول هستند و این چهره متفاوت، جنگل مهآلود سانتا النا را زیبا و در عین حال خوفانگیز کرده است.این ابرهای کم ارتفاع از سوی دیگر رطوبت دائمی را در اختیار پوشش گیاهی این منطقه قرار میدهند به طوری که پوشش گیاهی این جنگل به طور چشمگیر و شگفتانگیز رشد میکند و تکثیر میشود. از انواع محصولات آنها می توان به خوراکی هایی مانند ترشی جات محلی و شیرینی جات محلی و صنایع دستی مانند ظرف های چوبی و غیره اشاره کرد.

پسته بطور اوسط دارای ارتفاع 5 الی 6 متربوده و در ظرف 10 الی 15 سال به ثمر می رسد و پیش از 1000 سال عمر میکند. یک سند مهمی از نیمۀ اول هزارۀ اول ق م بیادگار مانده که تقریبا همزمان است با وقتیکه سکاها از شمال به داخل فلات مهاجرت میکنند. منابع شرق نزدیک از سدۀ هفتم، قبل از سقوط امپراطوری آشور تصدیق میکند که در آنزمان درکوههای غرب فلات ایران، سکائیان از نزدیک در امور مادهای قدیمی ذیدخل بودند.

همچنان در مورد پکتیان، هرودوتس این نام را برای توضیح تجهیزات بعضی قطعات ارتش هخامنشی از جنوب و جنوبشرق فلات بکارمیبرد. اینها مردمان سرزمینهای اند که مطابق منابع یونانی وشرق نزدیک سده ها قبل توسط کایمیریان و سکائیان مورد هجوم قرارگرفته بودند: کاپادوکیا (ترکیۀ شرقی)، ارمینیا و مادها. تمام این سرزمین ها توسط سکائیان و کایمیریان درسالیان قبل مورد هجوم قرار گرفته و از اواخرسدۀ هفتم ق م تحت کنترول مادهای سکائیزه شده قرارمیگیرد که پایتخت ایشان ایکبتانه یا همدان فعلی است. تا شیره ی پرورده ی گیاهان را بمکند و شب ها ،شته ها را به لانه شان بر می گردانند تا از شیره ذخیره شده در شکم آن ها تغذیه کنند .

۳عواملی که بر زندگی افراد یک جامعه اثر می گذارند و می توانند کیفیت زندگی را خوب یا بد کنند کدامند؟ پارسیان که قسمت اعظم آنها هنوز توسط پروسۀ سکائیزه سازی متاثرنشده، فورا خود را در کنترول یک ساحۀ وسیع سرزمین های مییابند که سکائیان غلبه دارند یا مردمانی که قویا متاثر از ایشان اند. در دل جنگل آمازون، هنوز قبایلی از بومیان زندگی میکنند که تاکنون با دنیای خارج از آمازون و مردمان شهرنشین ارتباط و تماسی نداشتهاند. آمازون، نام جنگل بسيار بزرگي در شمال آمريكاي جنوبي است.اين منطقه جنگلي كه رودخانه آمازون نيز از ميان آن ميگذرد بخشهايي از كشورهاي برزيل، اكوادور، گويان، كلمبيا، ونزوئلا، بوليوي، پرو و سورينام را در برميگيرد.

ممنون و متشکر از تلاشت. منم فعال محیط زیستم ولی کنار این طرح باید دست کم پنج یا شش طرح دیگر برای انتقال ظرفیت اجرا بشه وگرنه شاهد نابودی زیستگاه هایی بسیار ارزشمندتر از النگدره خواهیم بود. پس معلوم شد و تصدیق میفرمایید که منتها وسیله ترقی و مساوات و عدالت و سعادت و سیادت و سرافرازی بوجود علم و عالمین بمقتضیات عصر است در این صورت ملت ایرانی در روز حساب در پیشگاه عدالت کامله مطلقه با حضور جد بزرگوارت دامان حضرتت را خواهند گرفت و عرض خواهند کرد الهی خیر و سعادت ما در دست پادشاه نبود در دست اتابکها و صدور نبود و در دست وزراء نبود فقط در دست آقایانی که میتوانستند و نکردند و ما را در ذلت و بدبختی و اسارت در دست ملل اجنبی باقی گذاردند حضرت عالی هم جواب عرض خواهید کرد بارالها همه را میدانید که من و رفقای من همه قسم اقدامات کردیم حضرت عبدالعظیم رفتیم کاغذهای سخت نوشتیم جوابهای سخت شنیدیم چه شبها با تزلزل بروز آوردیم چه روزها که با تحمل ناملایمات شب کردیم ولی پیشرفت نکرد تقصیر ما چیست ملت جواب خواهند گفت تمام این اقدامات شما ناصواب بود و شالوده و بنایتان بر آب بجهت اینکه از راهش بر نیامدید.

دراینجا تخم توسعه فاصله در بین مردمان فلات کاشته میشود که میتواند بطورخطرناکی پس ازمرگ کوروش بزرگ در530 ق م آشکارشود. همزیستی بین تازه واردان سکائی و ایرانیان یا مردم محلی فلات توسط هرودوتس روشن شده است. برداشت هرودوتس و نقوش پرسیپولیس از نوار سکائیان در شمال فلات ایران با نوار “جنوبی” آن فرق دارد، با وجودیکه خط تقسیم بسیار واضح نیست. در جانب چپ و راست ستون که مجسمه داریوش بزرگ بر آن قرار دارد، صفوف هیئت ها از ولایات مختلف امپراطوری هخامنشی دیده میشود. آنها ایشان را در شمالغرب امپراطوری خویش در اروپا بنام ساکا پرادرایا (“ساکاهای اطراف بحیره”) تشخیص میکنند، اما آنها را در شمالشرق (جنوب آسیای میانه) بنام ساکا تیگراسایدا (“ساکاها با کلاهای گوشه دار”) و ساکا هایماورگه (“ساکاهای استعمال کنندۀ هوما”) یاد کرده اند.

بعبارۀ دیگردرحوالی 500 ق م ما بطورفرضی میتوانیم چهارگروه تباری را در مناطق افغانستان فعلی تشخیص کنیم: تازه واردان سکائی؛ مردمان ایرانی ماقبل سکائی؛ گروههای صحبت کنندۀ هندو- آریائی؛ وبقایای مردم بومی قبل ازهندو- ایرانی. اینها نشان میدهد که مادها ملبس با لباس سواری سکائیان بشمول شلوارها، تونیک و باشلیق وحمل کنندۀ اکیناکی و گوریتوس میباشند. این نوار از کاپادوکیا درشرق ترکیۀ فعلی، ازطریق ارمینیا و مادها تا سرزمین های شرق، بشمول پارتیا در اطراف عشق آباد فعلی؛ ارییا در اطراف هرات فعلی؛ بکتریا درشمال افغانستان؛ سغدیا دراطراف سمرقند وبخارای فعلی و خوارزمیا درجنوب بحیرۀ ارال امتداد دارد. عین مسئله بوقوع میپیوندد وقتی ما به لباس وجنگ افزارمردمان کاپادوکیا (شرق ترکیۀ فعلی) و ارمینیا نظرمیاندازیم.

دو گروه آخری را بطور یقین نمیتوان تشخیص کرد، اما زمینه های کافی وجود ندارد تا فرض شود که آنها در شرق افغانستان فعلی یا جوار آن زندگی میکردند. چیزعمده اینکه نوارسکائیان “شمالی” طوریکه بربنیاد نقوش پرسیپولیس تشخیص میشود، قسما در جنوب و شرق افغانستان با گروه پکتیان “جنوبی” که توسط هرودوتس توضیح شده، تفاوت دارد. چندین تیپ عمده در منطقه تشخیص داده شدهاند که از مهمترین آنها میتوان تیپ های بلوط، ممرز و بلوط- ممرز را برشمرد. برای اینکه این کتابها در اختیار علاقه مندان قرار بگیرند ناشران مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند تا این محصول به بهترین شکل ممکن در اختیار علاقه مندان قرار گیرد از جمله این مؤسسات چاپ و نشر میتوان به انتشارات جنگل اشاره کرد.

همچنین از نظر تعداد آرشیو حجم اسناد و مدارک چشمگیر است. چون واضح است که بکتریائیان شمال افغانستان با لباس سکائیان ملبس و با جنگ افزارسکائیان مسلح بودند واین نشان میدهد که برای هرودوتس و منابع او، اصطلاح “بکتریان” بمعنی وسیعتری بکار رفته که نشاندهندۀ “سکائیان” است. این گروه ها درنقوش، طوری تصویرشده اند که تماما با لباس عنعنوی سکائیان ملبس اند. بارتباط مردم بومی غیرهندو- ایرانی هیچگونه شواهدی وجود ندارد، مگراینکه کوشش کنیم آنها را دربین بعضی نامهای گروه های قومی تا کنون تشریح ناشده پیدا کنیم که درمنابع ایرانی و قدیمی یافت میشود، اما تمام تشخیصها کاملا خیالی (حدس وگمان) خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید