مسیر دسترسی + عکس و راهنمای سفر – کجارو

ما یعنی افرادی که به سمت چشمه هفت رنگ رفتیم گروه بزرگتری بودیم و چون در برنامه سفرمان به جنگل ابر تغییر ایجاد شده بود باید دنبال جایی برای استقرار هم میگشتیم. مارال، هم گونهٔ منقرض شدهٔ منطقهٔ ارسباران نیز با انتقال هفت راس از پارک ملی گلستان در فضایی به وسعت هفت هکتار در مرکز تحقیقاتی آینالو رها شده و در حال احیا می باشد. درعوض، آنها بعضی اوقات بحیث بکتریان قلمداد شده اند که یاد آور آثارهیرودوتس و ستیزیاس است، زیرا ایشان نیز نام بکتریان را برای نشاندادن حتی امواج بسیارقبلی سکائیان بکاربرده اند. همانطور که گفتیم، ویژگی منحصربفرد این جنگل، اقیانوس ابر آن است که تصویری زیبا از تلاقی آسمان و زمین را به نمایش میگذارد.

محمدعلی گیلک، تاریخ انقلاب جنگل، ج۱، ص۵۰۵ ـ ۵۰۷، رشت۱۳۷۱ ش. باینترتیب استقرار قدرت کوشان میتواند با تاریخ سکائیان اوایل هزارۀ اول و امپراطوری های بعدی مادها و پارسها مقایسه شود. از اینکه این شهرت برواقعیت استواراست یا نه، نامعلوم است؛ چیز روشن اینستکه در دوران کوشانها، از اواخر سدۀ اول تا اوایل سدۀ سوم م، بودیزم ازشمالغرب هند از طریق افغانستان عمیقا بداخل آسیای میانه گسترش مییابد. صعود به آبشار آلوچال دشوار است اما میتوان در پای آبشار ایستاد و از صدای بازی آب، سنگ و درخت لذت برد. درزمان هویشکا، جانشین کنیشکا، تولید سکه های طلائی کنیشکا باقی میماند اما سکه های مسی اومتفاوت اند.

سکه های مسی بسیارقدیم دربارۀ یک رهبرکوشانها، ظاهرا اشاره به هیراوس یا هیرائیس مرموز است باوجودیکه هویت آن نامعلوم است. همچنان ممکن است نام چینائی افاده کنندۀ یک عنوان یا نام دیگر شاه باشد. آنها همچنان در سرزمین ها و دربین مردمانی مستقر شده بودند که برای مدت طولانی تحت تاثیر یونانیگری قرارداشتند. یکجا با این سکه ها که در یک ظرف ستیتایت (سنگ صابون) دربین مخروبه های یک گنبد (ستوپه) یافت شده، یک سکه طلائی امپراطوررومی، تراجان (98- 117 م) وجود دارد، بدین معنی که این ذخیره گاه با سکه های ویماکدفیزیس پس از 98 م ساخته شده است.

آقای بیگ میافزاید که در سه سال پسین، هیچ برنامهای برای احیای دوباره و حفاظت از جنگلهای پسته از سوی ادارهی محلی عملی نشده و تنها کاریکه انجام شده، اینکه برخی از باغداران به کمک چند مؤسسه بینالمللی باغهای کوچک پسته ایجاد کرده که آنهم تا بیشتر از ده سال آینده به ثمر خواهد رسید. در کنار درختان مختلف، ارسباران دارای تنوع گیاهی و قارچی بالایی است و گفتنی میشود که از ۲ هزار و ۴۰۰ گونهای گیاهی که در آذربایجان یافت شده، حدود هزار و ۴۰۰ گونه آن مربوط به جنگل های ارسباران هستند.تنوع قارچهای شناساییشده در این منطقه نیز ۲۵۰ گونه بوده است.

برای دیدن این قره خروس جالب توصیه ما به طبیعت دوستان و عاشقان محیط زیست این است که با اقامت در هتل های تبریز و رزرو نزدیک ترین هتل تبریز به این جنگل با شکوه به ملاقات این گونه پرندگان بروند. این گونه اغلب در ارتفاعات بالا ظاهر میشود؛ بهطوریکه در اروپا در ارتفاع 800 متر، در سوئیس در ارتفاع 1400 متر و در حوزۀ قفقاز در ارتفاع 1800 متر بالاتر از سطح دریا پراکنش دارد. این حیوان یک قاتل تک نفره است و معمولاً از درختان بالا می رود و قبل از هجوم، از بالای درخت روی شکار طعمه اش تمرکز می کند.

آملی بر روی خرابه های روستای قدیم گت کیمره بناء شده ، که وجود سفال های بیشمار در مراحل ساخت بناء در دانشگاه موید این نظر می باشد . به گفته محمدی -تورلیدر- دلیل این وضعیت توجه خود مسافران و تأکید مجموعه بر حفظ طبیعت است. او در انجام این کار بطورآگاهانه اوریاس رومیان را تقلید میکند. مدافعان سد منگل که پس از چند سال توانسته بودند با کمی تغییرات در طرح اولیه آن، سد را توجیه کنند، به شدت با طرح بلیران مخالفت کردند. از پیچوخمهای مسیر، یکی پس از دیگری عبور کرده و زیبایی و شگفتی مسیر را به خاطر میسپاریم؛ منظره کوههایی که از دامنه تا نوک قله میزبانی درختان سر به فلک کشیده را به عهده دارند و نم نم بارانی که علاوه بر طراوات و رطوبت هوا، لذت ثبت این لحظه در ذهن را بیشتر کرده و خاطره ماندگارتری ثبت میکند.

ممکن ترامپ در سال جاری کدام نقش مهم را انجام بدهد، طوری که در ابتدای ریاست جمهوریاش دیده شد که اولین اقدامش از بین بردن قاسم سلیمانی بود بعد معلوم میشود که بالای این عروسک دجال دیگر چه چیزها انجام میدهند. همچنین از نظر تعداد آرشیو حجم اسناد و مدارک چشمگیر است. همچنین چشمه ترش و چشمه قطری نیز از معروفترین چشمهسارهای این منطقه هستند که چشمه ترش محل کمپ و اقامت نیز میباشد. رابینو معتقد است در میان اقوام تاریخی مازندران یکی تیپرها بودند که در کوههای شمالی سمنان اقامت داشتند ، آمردها که شهر آمل ( آمرد همان آمل است چنانکه پرد همان پل می باشد ) به اسم آنها نامیده شد.

تصحیح کتاب «شرح منازل السائرین» توسط محسن بیدارفر در دوره دوازدهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد. بنابراین میرزا در رأس هیأتی به انزلی رفت و در آن جا با فرمانده ی ارتش سرخ دیدار و مذاکره کرد و نسبت به چند موضوع توافق کلی حاصل شد. تعبیر خواب جنگل بارانی نشان می دهد که به زودی به یک سفر عالی و پر بار خواهید رفت که در آن اتفاقات بسیار خوبی برای شما خواهد افتاد. بو وانگ (Bo Wang)، دیرینهشناس آکادمی علوم چین که نقشی در این پژوهش نداشته، میگوید «این نتایج میتوانند به فهم بهتر تغییرات آینده در اکوسیستمهای جنگلهای بارانی که با گرمایش جهانی ساخته دست بشر دست و پنجه نرم میکنند، کمک کنند.

به جرئت می توان گفت که پرداختن به موضوع طراحی آموزشی علوم تجربی یکی از اساسی ترین مسائلی است که می توان در آموزش ابتدایی به آن پرداخت و همچنین در این رابطه موضوع مهمی که جای بحث دارد موضوع تدریس در ششم ابتدایی است. بد نیست با برخی از عجیب ترین تفریحات دنیا آشنا شوید، شاید برخی از آن ها در صورت امکان برای شما هم سرگرم کننده و مهیج باشند! جنگلها از جمله مهمترین ثروتهای طبیعی ایران هستند و هم اکنون با وسعتی به مراتب کمتر از چند دهه گذشته استقرار دارند.جنگلهای ایران در شمال در حد متراکم و در دیگر نقاط به صورت پراکنده مشاهده میشوند که در اینحال گرانبهاترین جنگلهای ایران در گیلان ، مازندران و استان گلستان یافت میشود.

از قراین فهمیدیم که از کوه سیل برخاسته، همینطور هم بود. شواهد سکه شناسی نشان میدهد که کوجولاکدفیزیس توسط شاهی جانشین میشود که دربالای سکه هایش خود را بنام “سوتر میگاس”، نجات دهندۀ بزرگ میخواند. معروف فرانسوی میگوید اگر کسی بخواهد به کتاب مُنزل اعتقاد بکند فقط قرآن است، زیرا این کتاب بیتحریف به عصر ما رسیده و در حضور مبعوث تبلیغ او ضبط شده که کتب دیگر منسوب بر آسمان این امتیاز را ندارند. سکه های مسی “امپریال” جدید سوترمیگاس نشاندهندۀ سر اشعه دار(فرضی) میترا دریک روی ویک مرد اسپ سوار در روی دیگر است (یعنی ادامۀ عنعنۀ قبلی توسط حاکمان ساکا که ازیس و ازیلیسیس شروع کرده بودند).

سکه های طلائی کنیشکا، جانشین او دریک روی نشاندهندۀ شاه ایستاده درقلاب آسیای میانه است. اینها نشان دهندۀ سه نوع دریک روی آنست. حاکم هندو- پارتیان جنوب افغانستان، پاکوریس، این نوع را دوباره ضرب زده و باینترتیب نشاندهندۀ استقلال افغانستان جنوبی و کرونولوژی نسبی دو حاکم میباشد. دستهٔ نخست راه افتاد: انبوهی بچه سید در جلو، و گروهی از سید و طلبه، عمامهها را بگردن پیچیده و قرآنی بدست گرفته، در پشت سر آنان، و سینه زنان در پشت سر همگی. از گونههای جانوری این منطقه می توان خرس قهوهای، گرگ، پلنگ، خوک وحشی، شغال، روباه، خرگوش کل و بز، شوکا و مار و از پرندگان کبک، کبوتر جنگلی، بلدرچین، عقاب جنگلی، کرکس، شاهین، فاخته و قرقاول را نام برد.

مطابق هوهان شو و اگر تشخیص های ما صحیح باشد، کوجولاکدفیزیس توسط ینگاوژین (یین- کاو- چین) جانشین میشود که امپراطوری کوشان را تا عمق نیم قارۀ هند توسعه میدهد. اودرگزارش خویش کشورتخارستان را شرح میدهد. این معلومات باضافۀ سالنامه چینائی نشان میدهد که کوجولاکدفیزیس وادی کابل را از هندو- پارتیان تحت گوندوفاریس و جانشین او، ابداگاسیس میگیرد که سکه های او نیز بطوروسیعی دراین قسمت یافت میشود. بگمان اغلب معلوم میشود او مانند تعداد زیاد سیاسیون قبل و بعد از خودش، کاملا فرصت طلب و درجستجوی حالاتی بوده که بصورت بهتری بتواند قاعده قدرت خود را تقویه کند.

وجود درختان سرسبز در اطراف تنگ و پوشش گیاهی انبوه از جمله پرسیاوشان، خزه و سرخس بر دیوارههای صخرهای ابهت و جلوه خاصی به این مکان بخشیده است. تنوع گیاهی منطقه هم بسیار زیاد است. بالاخره کوشانها برقسمت زیاد هند شمالی و حصص بزرگ جنوب آسیای میانه تسلط مییابند. غلبۀ کوشانها درمسیرمهاجرین سکائی ومربوطین آنها ادامه مییابد که درسالیان قبل از صحراهای آسیای میانه بداخل حصص شرقی فلات ایران و جلگه های شمال هند گسترش یافته بودند. غواصانی که شبانه به اعماق اقیانوس رفتند، صدها چراغ رنگی را مشاهده کردند که نورشان را از ماهی های درخشان گرفته میشود و تاریکی دریا به روشنایی تبدیل میکنند که غواصان میتوانند در آنجا از این ماهیهای نورانی عکس بگیرند.

در ادامه تعدادی از کلبههای جنگلی در نقاط مختلف شمال ایران را به شما معرفی میکنیم. اینها متعاقبا از بکتریا وازطریق هندوکش بطرف وادی کابل و گندهارا گسترش مییابند. به اینترتیب، کوجولاکدفیزیس اولین فرمانروای شمال وجنوب هندوکش پس ازسقوط گریکو- بکتریان میشود. او یکی ازمعاصرین نزدیک گوندوفاریس است، زیرا سکه های او غالبا مضروب دوبارۀ شاه هندو- پارتیان ازجنوب هندوکش میباشد. در اینجا تنوعاتی وجود دارد، اما یک صفحه تمام سکه ها حامل قهرمان یونانی “شاه شاهان، ناجی بزرگ” (سوترمیگاس) است. قهرمانان سکه های اولیه کنیشکا درزبان و خط یونانی اند، اما درسکه های بعدی، خط یونانی برای نوشتن بکتریان استعمال میشود.

داستان سالنمای هان توسط سکه شناسی و شواهد دیگرتقویه میشود. داستان صعود کوشانها بقدرت درمنابع متعدد چینائی گفته شده است. اولی نشاندهندۀ شیوا و یک نرگاو درعقب و شاه ایستاده بمقابل یک مصلح درروی آن است، یکنوع سکۀ که درسرزمینهای غربی نیز پس ازسقوط کوشانها مشهور باقی میماند. درروی دیگرآن خدایان متعدد هندیان، یونانیان یا ایرانیان تصویر شده اند. دیگران نشاندهندۀ نفوذ روشن سکائیان شمال، غرب یونانیزه یا شرق هندی است. هویت سوترمیگاس بالاخره شاید با کشف مارچ 1993، یک کتیبه شگفت انگیز بدست آید که در نزدیکی دهکده رباتک، حدود 40 کیلومتر در شرق سمنگان (ایبک)، در شمال افغانستان یافت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید