سوالات درس 6 مطالعات نهم با جواب

بوستان جنگلی افرا با مساحت ۶۶ هکتار در میدان جهاد واقع در منطقه ۱۹ تهران قرار دارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه اردبیل، دکتر «حمید لطف اللهیان» با اعلام این خبر و با اشاره به برنامههای شهرداری اردبیل در جهت توسعه فضای سبز، اظهار کرد: عملیات احداث فاز نخست اولین پارک جنگلی شهر اردبیل در زمینی به مساحت 32 هکتار از زمینهای مشرف به اتوبان «اردبیل – سرعین» در محدوده بند الماس آغاز شده است. شهردار اردبیل از آغاز عملیات اجرایی احداث نخستین پارک جنگلی پیرامون شهر اردبیل در نزدیکی بند الماس خبر داد.

شهردار اردبیل در تشریح تأثیر اجرای پارک جنگلی الماس در افزایش سرانه فضای سبز شهر اردبیل، گفت: با تکمیل این پارک جنگلی سرانه فضای سبز در اردبیل از 7.1 مترمربع برای هر شهروند به 8 مترمربع افزایش مییابد. شهردار اردبیل همچنین تصریح کرد: هماکنون عملیات احداث معابر داخلی این پارک جنگلی با بهکارگیری ماشینآلات سنگین شهرداری انجام میشود که در مراحل پایانی قرار دارد، و به محض پایان یافتن این عملیات، کار درختکاری این پارک جنگلی در بخشهایی از آنکه به طور طبیعی دارای پوشش درختی نیست آغاز میشود. وی با بیان اینکه زمینهای مذکور از حدود کمتر از یک ماه پیش از سوی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای احداث پارک به شهرداری اردبیل واگذار شده است، افزود: اقدامات انجامشده در این مدت زمان کوتاه رضایتبخش بوده و اجرای کمپ مسافران در زمینی به مساحت تقریبی یک هکتار انجام شده است و در مرحله تجهیز به آلاچیق، باربیکیو و دیگر تجهیزات رفاهی است.

• بالا بردن ضریب حفاظت از منابع طبیعی و انفال در کشور. پلاستیک و کاغذ و چوب به تخریب جنگلها و دیگر منابع مرتبط است. این کنشگر محیط زیست ادامه داد: ناژوان باید به جای پارک عنوان اصلی خودش یعنی «بیشه ناژوان» را داشته باشد، از قدیم یکی از تفرجگاههای مردم بیشههای اطراف رودخانه بوده و نگاه ما به بیشه هم میتواند همان نگاه تفرجگاهی باشد ولی واقعیت این است که امروز نگاه شهری به طور معمول این گونه بوده که باید برای تامین نیازهای مردم از لحاظ تفرجگاهی در ناژوان پارکسازی کند و امکاناتی را برای تفرج مردم فراهم کند که این دیدگاه باعث تصرفات بیشتر ناژوان شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته تشکلهای زیست محیطی با بسیاری از اقداماتی که چهره طبیعی بیشه ناژوان را مخدوش کرده مخالفت کردهاند اما مدیریت شهری بدون توجه به اعتراضها و مخالفتهای آنان به کار خود ادامه داده است، تشکل های زیست محیطی در برابر شکلگیری باغ پروانهها، آکواریوم، باغ خزندگان، تله سیژ موضع گرفتند اما واقعیت این است که این صدا هیچگاه شنیده نشد. ناژوان ته مانده باغهای صدبیشه ماربین است و اصفهان از همین جا تنفس میکند، جایی که در سالهای اخیر عرصههای طبیعیاش از باغها گرفته تا بیشهزارها، قلمرو اماکن و سازههای تفریحی شده است. ناژوان در سالهای اخیر از چهره طبیعی خود دور و فضاهایی شبیه به پارک در آن طراحی شده است، فعالان محیط زیست و دوستدار اصفهان معتقدند بیشه ناژوان به عنوان ریه تنفسی شهر باید کمترین تغییرات را داشته باشد.

وی ادامه داد بیشه ناژوان شبیه به یک پارک شده و البته مدیریت شهری در گذشته برنامه مشخصی برای ناژوان نداشته مگر اینکه با تصمیمات گرفته شده، ناژوان را تبدیل به فضای تفرجگاهی درآمدزا کرده است. انتخابی در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد بارگذاریهایی که در ناژوان رخ داده و یا در حال برنامهریزی است، گفت: بیشهناژوان بخش عمدهای از باغها ماربین بوده و سردهانه بیشتر مادیهای اصفهان در این بیشه از رودخانه جدا میشود. باید به واقع گفت که بیشه ناژوان و باغهای آن در تاریک و روشن تصمیمات مدیران شهری اصفهان در انتظار آینده ای نامعلوم است.

چهره طبیعی ناژوان به مرور از بیشهزار مبدل به پارک شد که در آن اماکن تفریحی از جمله باغ پرندگان، آکواریوم، باغ خزندگان، باغ موزه پروانهها، کارتینگ، شهربازی، تله سیژ، پارک آبی کودکان مستقر شدند. وجود موزه تنوع زیستی با انواع حیوانات و حشرات تاکسیدرمی شده، و بعضاً زنده، یکی دیگر از جذابیتهای این پارک جنگلی است. بزرگراه یادگار امام در راستای شمالی/جنوبی، این بوستان را به دو بخش تقسیم میکند که پیوند آنها بهوسیله دو پل برقرارشده است. عاملی، امام جمعه اردبیل تأکید زیادی بر احداث تفرجگاههای نزدیک به محدوده شهری در اردبیل برای حضور گردشگران و شهروندان داشتند و خوشحالیم از اینکه این امر به تحقق پیوست تا در کنار توسعه فضای سبز، منظر شهری اردبیل را نیز بهبود بخشد.

در حالی که پیش از این در هر هکتار زمین از ۴۰ تا ۱۰۰ اصله درخت وجود داشت، امروز این تعداد به ۲۰ تا ۴۰ اصله درخت میرسد. سیدرسول هاشمیان با اشاره به کاشت ۱۰ هزار اصله درخت در سال جاری در پهنه ناژوان به ایرنا گفت: شهرداری در سال گذشته تملک ا و درختکاریهای زیادی داشته است، ناژوان در شهر اصفهان و در کشور به عنوان جاذبه گردشگری هم مطرح است ولی همت شورای دوره پنجم و شهرداری بر حفظ و توسعه و نگهداری پهنه ناژوان بوده که من فکر میکنم در این رابطه شهرداری نمره قابل قبولی داشته است.

بنابراین در باغ گیاه شناسی درختان خواهند بود و در کنار آنها باغها موضوعی یا تم پارکها هم طراحی میشوند، در واقع اگر میگوییم کلکسیونی از انواع زنبقها، باید گفت درختانی هستند که ما در کنار آنها این کلکسیونها را طراحی و اجرا میکنیم و اصل باغ گیاهشناسی، درخت است. بنابراین مخالف صددرصدی ادغام این دو سازمان هستند. او می گوید:بررسی ها و پیش بینی ها در مورد این طرح به ساخت و ساز در ناژوان می رسد و بنابراین این طرح در سازمان طراحی باقی مانده و ما آن را دنبال نکرده ایم. ۷۰ سال گذشته هفت میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس از بین رفته و فقط پنج میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی مانده است.

1397. ویژگیهای کمی و ساختار گونههای درختی در دو وضعیت متفاوت حفاظتی در جنگلهای ارسباران. حشمت الله انتخابی، کنشگر محیط زیست و از اعضای جمعیت طبیعت یاران درباره طرح باغ خودپایدار با محور باغ ایرانی در بیشه ناژوان میگوید: به نظر میرسد کسانی که درباره باغ ایرانی در بیشه ناژوان صحبت می کنند یا باغ ایرانی را نمی شناسند یا ناژوان را نمی شناسند، اگر باغهای ایرانی که در فهرست میراث جهانی ثبت شدهاند را با هم مقایسهای کنیم، نظیر باغ فین کاشان، باغ شاهزاده ماهان، باغ دولتآباد یزد به طور معمول ساختار خاص خودشان را دارند.

از سوی دیگر آیا طرح باغ خودپایدار با محوریت باغ ایرانی که مورد توجه شورای شهر است در بیشهزار ناژان موضوعیت و سنخیت دارد یا میتواند تیری خلاص بر پیکر ناژوان باشد! مدیریت شهری در دورههای گذشته، ساختارها و محوطههای را به صورت مشارکتی با بخش خصوصی در بیشه ناژوان راهاندازی کرده که به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ناشی از نگاه اقتصادی مدیریت شهری بوده و بسیاری از سودجوییهای پشت پرده مافیاهای اقتصادی باعث شده آسیبهای جدی به محدوده طبیعی ناژوان وارد شود.

حقیقت اما این است که همین سه هزار و ۷۰۰ هکتار فضای سبز را به سختی میتوانیم نگهداری کنیم. فاطمه محمدینژاد: در کنار بزرگراه آمازون در ایالت پارا در برزیل، اغلب مالکان زمینها تلاش میکنند درآمد خود را با از بین بردن سالانه یک یا دو هکتار از زمینهای جنگلی افزایش دهند. در مقیاس جهانی، جنگل ها بر اساس میزان تابش خورشیدی و بارندگی شکل میگیرند که هر دو تحت تأثیر عرض جغرافیایی قرار دارند. وی ادامه داد: اما به هر حال زمینهایی که در ناژوان تملک شده تبدیل به تم پارکهای موضوعی چون زنبق، شفا و موارد دیگر خواهد شد.

وی اضافه کرد : سازمان پارکها و فضای سبز تیمهای تخصصی در بحثهای نگهداری دارند و ما با جلساتی که با این سازمان داشتیم در حال پیگیری ایجاد باغهای موضوعی هستیم. اجرا کردن باغهای موضوعی یا تم پارکهایی مثل باغ ملل که المانهایی از شهرها و کشورهای مختلف خواهد داشت اقدامات جدیدی است که مدیریت ساماندهی ناژوان در حال پیگیری آنهاست. باغ رویش اقدامی اصولی و متناسب با باغ و بیشه زار ناژوان بوده اما آیا طرحهایی چون باغهای موضوعی یا تم پارکهایی مثل «باغ ملل» که امروز بیشتر از سوی مدیریت ساماندهی ناژوان پیگیری میشود میتواند کمکی به حفظ چهره طبیعی ناژان باشد یا آن را از هویتش دورتر میکند؟

دیدگاهتان را بنویسید