سفری به پارک جنگلی النگدره

پارک جنگلی النگدره با هم طبیعت بکری دارد و هم از امکانات رفاهی و تفریحی خوبی برخوردار است. بر اساس معلومات آنان، بیشتر جنگلات پسته طبیعی بادغیس در اختیار طالبان است و اعضای این گروه با فروش این سرمایه ملی، خود را تجهیز میکنند. عبدالله افضلی، عضو شورای ولایتی بادغیس گفته است: این گروه ۵۰۰ نفری به منظور حمایت از نیروهای امنیتی قرار است در تامین امنیت این ولایت در کنار نیروهای امنیتی فعالیت کند.

اما این حمله به منظور او گران تمام شده، درنزدیکی بغداد شکست خورده و متعاقبا درون 879 م مـیمـیرد. او ظاهرا عربی نمـیدانسته و احتمالا حاکمان عربی اشراف درون بغداد و ایران را خوش نداشته است. درجریـان سده های هشتم ونـهم م حصص شرقی افغانستان کنونی هنوزهم دردست حاکمان غیرمسلمان قراردارد. فتوحات او همچنان شامل حصص شمالی افغانستان کنونی مـیشود. دولت معاصرافغانستان وسلسله کوههای مجاورپاکستان شامل حصص شرقی فلات ایران است. زمانی در نیمه یا اواسط نیمۀ دوم سده چهارم م، مردمانی ازشمال به سرزمین های شمالشرقی فلات ایران هجوم میآورند.

احیـای دوبارۀ ایرانیـان برخلاف عقاید عمومـی درون زمان فشار روز افزون ترکها از جنوب آسیـای مـیانـه بالای مردمان ایرانی فلات بوقوع مـیپیوندد. درون ایران شرقی، فرهنگ و رسوم محلی بسیـار زنده باقی مانده و از اوایل سده نـهم بدینسو سرزمـین های ایران شرقی شامل یک دورۀ احیـای عمومـی مـیگردد کـه غالبا بنام رنسانس (تجدد ادبی و فرهنگی) ایرانیـان نامـیده مـیشود. دمای متوسط جنگل بارانی بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد باقی مانده است. اگر قصد رفتن به این جنگل را دارید، تجهیزاتی مانند لباس گرم، پلاستیک زباله، عینک آفتابی و خوراکیهای لازم فراموش نشود!

تلاش او بدین منظور است که با آنها آشنا شود؛ بطوریکه احساس دشمنی در این اشخاص پدیدار نشود و تضمینی برای بقای خودش در جنگل داشته باشد. او در873 م موفق مـیشود اربابان مستقیم خود، حاکمان طاهری نیشاپوردرایران شمالشرقی فعلی را شکست دهد. مذاهب محلی ایرانی بشمول زرتشتیزم برای مقاصد حاکمان محلی با بودیزم رقابت میکند. سفر بر روی ابرها، روزگاری رویای انسان بوده که با اختراع هواپیما به حقیقت بدل شد؛ اما وجود دارد مکان هایی که بدون پرواز هم می توان پا بر روی ابرها گذاشت؛ ایستادن بر فراز ابرها و نگریستن به آن ها، هنوز می تواند زیباترین تابلوی طبیعی باشد و وجود ابر، پایین تر از خط افق، بی شک تصاویر رویایی فراوانی را در ذهن ترسیم می کند.

علما گفتگو کردند چه باید کنند، و بر این نهادند که بر پا شدن «عدالتخانه» را بخواهند و تا خواست خود را پیش نبرند از مسجد بیرون نروند. از اوایل دهه هشتاد، شورای شهر آمل و سازمانهای مردمی مدافع محیط زیست شروع به نامهنگاری با مجلس و وزیر نیرو و سازمان محیط زیست و همچنین کار رسانهای سنگین در مخالفت با سد بلیران کردند. پشتو یکجا با فارسی (که درافغانستان بنام دری گفته میشود)، دو زبان رسمی کشور را تشکیل میدهد.

عمر بحیث اسیر بـه بغداد فرستاده مـیشود، جائیکه او دو سال بعد اعدام مـیشود. لذا فرهنگها و زبانـهای ایرانیـان از دو جانب مورد تهدید قرارمـیگیرد: ازطرف غرب توسط اعراب و از طرف شمالشرق توسط ترک ها. اکثریت خانواده سامانی متعاقبا جانب حاکمان طاهری نیشاپور را گرفته و در مبارزه بمقابل صفاریـان شکست مـیخورند. درافسانـه های ایرانیـان (طورمثال درشـهنامـه)، این تهدید بشکل مبارزه بمقابل ترکها (توران) قویـا برجسته مـیشود. مضمون اصلی این کتاب مبارزه حماسی ایرانیـان بمقابل تورانیـان است.

هرودوت در کتاب تواریخ در توضیح عایدات داریوش از ممالک و اقوام زیر نفوذ ، از اقوام تیبارینها ، ماکروینها ، موزیکانها و مارد ( آمرد ) ها نام برده است . نام او قطب الدین ایبک میباشد. بآنـهم او درون پایـان (900 م) درون نزدیکی بلخ توسط قدرت روزافزون دودمان ایرانی دیگری، اینزمان از شمال آمودریـا بنام سامانیـها، تحت اسماعیل بن احمد (892- 907 م)، شکست مـیخورد. بآنـهم که تا اوایل سده یـازدهم، اولاده صفاریـها بـه حاکمـیت ناحیـه ادامـه داده و نام ایشان دربین حاکمان محلی که تا پایـان سده پانزدهم مشـهورباقی مـیماند. سامانی ها برقسمت اعظم ایران شرقی از 900 م (وقتی صفاریـان را شکست مـی دهند)، که تا پایـان سده دهم (وقتی توسط مـهاجمـین ترکی از شمال، قراخانیـها، مغلوب مـیشوند) فرمانروائی مـیکنند.

درون پایـان، گروههای جدید ترکی درفلات اسلام را پذیرفته و با نفوس محلی ایرانیـان مخلوط مـیشوند. بآنـهم مسلمانان که تا اندازۀ درست مـیگفتند، چون مردم غیرمسلمان افغانستان شرقی از نگاه فرهنگی قویـا با هندیـان نیم قاره رابطه داشتند. مسلمانان آنـها را منحیث هندیـان مـیشناختند، درحالی کـه تعداد زیـاد حاکمان محلی آنـها اولادۀ هونـها یـا ترکها بودند. باوجودیکه قبل ازآنزمان، قرارمعلوم اجداد آنـها ریـاست جوامع بودیستی بلخ را بعهده داشتند. حتما اسم لاویج را شنیده اید. غالبا گمان مـیشود کـه منشای این احیـا حتما در درون دهقانان محلی دیده شود کـه علاقمند نگهداری فرهنگ اجدادی خویش مـی باشند. البته این اثبات نمـیکند کـه خلج حتما بطورمستقیم با غلجیـهای فعلی تشخیص شوند، اما اینـها نشان مـیدهند کـه اصطلاح افغان، حد اقل درون سده یـازدهم م بطور استثنائی به منظور گروههای پشتوگوی بکارنرفته کـه درآنزمان هنوز ناشناخته بودند.

با این حال ، مطالعات نشان داده است که پاکسازی جنگل ها برای استفاده و تولید توده زیستی منجر به کاهش کربن موجود در خاک می شود که جبران آن ده ها سال به طول می انجامد . طول آن ها 43 تا 75 سانتی متر است و وزن آن ها حدود 135 کیلوگرم می باشد و با این حساب از بزرگ ترین گربه سانان محسوب می شوند. جنگل یکی از بی هیاهو ترین و دنج ترین نقاط دنیاست.

پارک جنگلی النگدره جزو زیباترین و بی نظیر ترین جاذبه های کردشگری ایران می باشد. اگر به این پارک جنگلی آمدید، خیالتان از وجود سرویس بهداشتی، آلاچیق و آب آشامیدنی راحت باشد. احمد تجریمفرد روز شنبه اظهارداشت: این آتشسوزی از ساعت ۱۵ روز جمعه در منطقه قوشه چشمه از توابع بخش لوه شهرستان گالیکش رخ داده و از همان ساعات اولیه محیط بانان پارک ملی گلستان بههمراه نیروهای منابع طبیعی، بخشداری لوه، شهرداری صادقآباد، دهیاریها و مردم روستاهای حاشیه پارک ملی در حال تلاش برای مهار آتش هستند.

زیباییهای طبیعی این منطقه بکر و دوستداشتنی صرفاً به این عوامل خلاصه نمیشود. حالا مخروبه های آن حدود 6 کیلومتر درون شمال زرنج فعلی واقع بوده و مانند ساحۀ نادعلی هست که قبلا درون رابطه بـه یک ارگ مربوط بـه دوران های هخا و ماقبل آن بحث شده و نشاندهندۀ موقعیت سده های قبلی پایتخت بودن منطقه است. آنـها ادعای نسب از جنرال و حاکم ساسانی، بهرام چوبین داشتند، کـه نشاندهنده احترام ایشان بـه گذشتۀ ایران ماقبل اسلامـی است. آنـها درموارد متعدد، پارسی را بحیث زبان خویش و بخش اعظم فرهنگ را بحیث فرهنگ خویش مـیپذیرند. هوای النگدره معمولا 10 درجه از بخش های شهری خنک تر است.

مرکزقدرت او گروههای سنی های مـیباشند کـه بمقابل مرتدان (رافضیـان) خوارج مـی جنگیدند. او بعدا توجه خود را بـه شمال معطوف ساخته و هرات را مـیگیرد. چهار پسر اسد درون خدمت خلیفه المامون (33- 813 م) قرارداشته و هر چهار نفر درون خراسان حاکمـیت داشتند، بشمول الیـاس کـه حاکم هرات است. این سلطنت توسط یک دهقان ظاهرا از ناحیـه بلخ بنام سامان خدا و پسرش اسد بنیـاد گذاشته مـیشود. هخامنشیان تمام سکائیان را بنام ساکا نامیده است، درحالیکه یونانیها تقریبا در تمام موارد نام سکائیان را ترجیح داده اند.

با گذشت زمان، گروههای خلج شاید “پشتونیت” را پذیرفته باشند درحالیکه نام اصلی خویش را نگهداشته اند، یـا گروههای مردمان پشتوگوی نام و رهبری خلج را پذیرفته باشند. تعمـیرمتشکل هست از یک مربع 20 متری با چهار ستون بزرگ خشت پخته درون مرکز و سه دیوار درون جنوبغرب (قبله)، شمالغرب و جنوبشرق. دوستون دیگر خشت پخته علامـه ایوان (رواق) باز مدخل درون شمالشرق است. به عنوان نمونه ابن هوقال جغرافی دان قرن ۴ هجری در کتابش به نام مسالک الممالک به نام این جنگل اشاره نموده است.

بی شک شما نیز جزء آن دسته از افرادی هستید که نام انتشارات جنگل را شنیدهاید. حتی حفرههای ۱۰ میکرونی برگ نیز فسیل شده و زیر میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده هستند. جنگل سونداربانس كه به زبان بنگالی یعنی جنگل زیبا بزرگترین جنگل یكپارچه گونههای درختی آب شور به شمار میرود (مشابه آن را میتوان در جنگل حرا در مناطق جنوبی ایران مشاهده كرد). تولیدات کشاورزی بعلت شبکه های پیچیده کانال ها کـه از طریق محلات کشیده شده و آب را از دریـاهای مختلف بـه ساحات ماحول انتقال مـیداد، زیـاد بوده است. درختان بخار آب را در هوا آزاد میکنند و در صورت فقدان آنها این امر به خطر میافتد.

او حاکم زابلستان را در865 م شکست داده، متعاقبا کابل را نیزتسخیرنموده ومجسمـه ها و فیل ها بـه بغداد مـیفرستد. از او میپرسم زندگی را آنقدر دوست داشت که بهخاطرش تا این حد بجنگد؟ آنـها بصورت عام منحیث ترکها درون نظرگرفته شده و وسیعا درجنوب هندوکش زندگی مـید. وسایل عمدۀ زندگی آنها دیگرتنها تولید اجناس برای مارکیت های بین المللی نمیباشد. بهار فصلی جذاب برای ماجراجویی در قلعه بابک و جنگل ارسباران است و میتوانید در مسیر بهشتی و بهاری این قلعه پیش بروید و از طبیعت کوهستانی لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید