دچار آسیب های جدی شدند

جنگل زیبا و خوشآب و هوای ابر در50 كیلومتری شمال شرق شاهرود و در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر استان گلستان و در روستای ابر قرار دارد و ادامه جنگلهای سرسبز شمال كشور است و از آنجا كه فضای این جنگل را پوششی از ابر فرا گرفته به همین دلیل این جنگل را جنگل ابر مینامند.ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایین بودن درجه دما در فصل گرما و وجود چشمهسارهای فراوان و پوشش جنگلی متنوع از شاخصههای این جنگل است.

و با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران، در تالار جام جم مجتمع فرهنگی زیبا کنار برگزار شد. در این جلسه که حیدرخان، سرخوش، خالوقربان و عدهای از مجاهدان حضور داشتند، حیدرخان دستگیر شد و سپس به قتل رسید و عدهای دیگر کشته شدند و تعدادی نیز، از جملهخالوقربان، فرار کردند. برای نهضت جنگل که حضور نیروهای بیگانه در خاک کشور قابل تحمل نبود و حضور آنان را به زیان استقلال ایران میدید، اسماعیل آقا جنگلی خواهرزادۀ میرزا را به عنوان نماینده به دیدار فرماندۀ ارتش سرخ فرستاد. میرزا مسئله را منوط به در نظر گرفتن منافع مردم و دفاع از استقلال ایران به وسیله دولت مرکزی دانست ولی در ملاقات نمایندگان میرزا با روتشتاین، معلوم شد که هدف دولت شوروی از خاتمه دادن به جنبش جنگل اجرای موافقتها با دولت انگلستان بوده است.

اگرتشخیص اولی درست باشد، سرزمـین کاوجوتواشاره بـه سرزمـین زابلستان دارد، یک ناحیـه بین کندهار و کابل کـه از منابع اولیـه اسلامـی معلوم است. تخریب جنگل های آمازون یکی از عوامل اصلی گرم شدن زمین است. یکی از آنان سر وی را جدا کرد که به نشانه پایان روزگار او به تهران منتقل و به سردار سپه(رضاخان) ارائه شد. یکی از ویژگی های این روستای ییلاقی، مسیر دسترسی مناسب و جاده خوب آن است که برای مسافران این امکان را فراهم کرده که با ماشین شخصی خود به این منطقه سفر کنند. اینان در خانهٔ حاجی محمد حسن و در کاروانسرای پهلوی آن آماده و چشم براه میایستادند.

حالی شدند که صاحبکار باید عالم باشد، وگرنه کارخانهٔ چینیسازی حاجی روشن میشود، که ده سال سفر فرنگستان کرد و هربار طور دیگر فریبش دادند، آخر غصه مرگ شد. نیروهای دولتی تصمیم گرفتند، او را به واسطۀ نزدیک بودن به میرزا آزاد کرده تا او میرزا را ترغیب به تسلیم کند و اگر موفق شد یا نشد خود را پس از ده روز معرفی نماید، امّا دکتر حشمت، پس از بازگشت به لاهیجان دچار تردید شد و چون بازگشت او به تأخیر افتاد، یک گردان مأمور دستگیری او شد. پس از ورود میرزا به تهران و تأسیس مجلس مبعوثان، هرنوع حکومتی که نمایندگان ملت بپذیرند، بدون مخالفت روسیه ایجاد شود.

این نسخه از کتاب، نسخهای کامل و اصلی (نسخه اصلی به زبان انگلیسی) است که بدون حذفیات خدمت شما ارائه میگردد. محمدقلی آمد، سلام کرد، ایستاد، روی محمد نگاه کرد گفت ای خدا، شما کجا اینجا کجا! البته اگر شانس با شما یار باشد و در پاییز به این جنگل بروید، میتوانید به تماشای طبیعتی بهشتی بنشینید و از شکوه نهایی طبیعت، عکسهایی تماشایی بگیرید. اصول کمونیسم در ایران از حیث مصادره اموال و الغاء مالکیت و تبلیغات به اجراگذارده شود.

کوه ها و تپه هایی که نزدیک به دریا هستند بادی که از ساحل میاد دارای نمک هست و در طول سالها وزش باد و نمک باعث شکل دادن به سنگهای جنگلهای نزدیک به دریا میشود که زیاد دیده شده. ارتفاعات 256 تا 2896 متری منتهی الیه استان آذربایجان را که بالا میرویم کمکم چشممان به یک نوار ممتد رود میافتد، خوب که نگاه میکنیم میبینیم به رود ارس و جنگلهای انبوه ارسباران رسیدهایم.

با میانجیگری کلانتر اف (وابسته نظامی سفارت شوروی) و محمودخان میرپنج، که همراه نیروهای دولت مرکزی به فرماندهی رضاخان، سردار سپه، بودند، خالوقربان تسلیم قوای دولتی شد و رشت را تحویل داد و احساناللهخان نیز به همراه عدهای از مجاهدان قفقازی به باکو اعزام شدند رشت به تصرف نیروهای دولتی در آمد، ولی میرزا با وجود خیانت عدهای از یارانش، به جنگ و گریز در جنگلهای گیلان ادامه داد. بسیاری از گردشگران که به منطقه رودخانه ارس سفر میکنند از کلیسای سنت استپانوس هم بازدید میکنند. رودخانه های خروشان، نواحی پر درخت، ساوانا ها، باتلاق ها و جنگل های غرق شده کونگو پر از جانوران و گیاهان گوناگون می باشند.

خسارات ناشی از آتش سوزی ها آتش افروختن ساده وخاموش کردن آن همواره بسیار مشکل است. بیشتر افراد این گروه روحانی بودند و میرزا کوچک خان عضو مؤثّر آن بود. امضای این قرارداد چنان اختلاف نظر پدید آورد که میرزا کوچک خان به ناچار انحلال کمیتۀ اتحاد اسلام را اعلام داشت و کمیته انقلابی گیلان را تشکیل داد. ۱۶ خرداد ۱۲۹۹ میرزا کوچک خان در شهر رشت، حکومت جمهوری اعلام کرد.

این اعلام درپی یک رشته تماسها و گفتگوها با مقامات روسیه و کسب اطمینان از این که نیروهای مداخلهگر آنان در شمال ایران در کار حکومت انقلابی میرزا، کارشکنی نخواهند کرد، صورت گرفته و میان طرفین توافقهایی حاصل شد. هیچ قشونی بدون اجازه و تصویب حکومت انقلابی ایران زائد بر قوای موجود (۲هزار نفر) از شوروی به ایران وارد نشوند. و قطر جسد ملیت ایشان بدون اینکه ذرهای از حجم خود بکاهد در جنب وجود تمدن کمتر از نقطهٔ ذرهبینی شده بود؟ با ادامه اختلاف میان اعضای دولت جدید، در ۶ مهر ۱۳۰۰ تنی چند از طرفداران میرزا (بدون اطلاع میرزا) به جلسه اعضای دولت حمله کردند.

خلخالی، مردی وارسته و نیک محضر بود، در کلاس، تنها به درس قناعت نمیکرد، در هر فرصتی سخن از مدینه فاضله به میان میآورد، از جامعه عاری از ظلم، جور، فقر و فساد، و از انسان کامل و کمالات و فضایل او صحبت میکرد. در هرثانیه از آن روزها تنها انگیزهام برای ادامه دادن و حتی نفس کشیدن بین ترس و ناامیدی، دیدن خانوادهام بود. بنابر نقل رضا مظفری در کتاب مشاهیر گیلان او در آستانه نیل به مقام اجتهاد بود که تحولات ایران آن زمان مسیر زندگیاش را تغییر داد.

او شدیداً تحت تأثیر استاد و سخنان او قرار گرفت. هیأت اتّحاد اسلام، پس از چندی به کمیتۀ اتّحاد اسلام تبدیل شد و اعضای آن به ۲۷ نفر افزایش یافت و رهبری کمیته را میرزا به عهده گرفت و تا پایان سال ۱۲۹۶ش، بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، طارم، آستارا، طالش، کجور و تنکابن زیر نفوذ کمیته درآمد. چند سال پس از این واقعه که گورستان حسنآباد شبانه زیر و رو میشد تا مؤسسات آتشنشانی در آنجا مستقر شود، سر کوچک خان به وسیله آزادیخواهان که در لباس کارگران شب درآمده بودند ربوده شد و به وسیله میرزاخان سیگاری به رشت انتقال یافت و در اختیار کربلایی کاس آقا (حسام) معروف به خیاط که از وفاداران به آزادی بود، قرار گرفت که در جلسهای شبانه مورد شناسایی و تأیید یاران جنگلی حاضر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید