خطرناکترین گونه های ساکن آمازون را بهتر بشناسید (قسمت دوم) – کجارو

طبق آمار ریاست عمومی زراعت ولایت هرات، مساحت زمینهای آبی کشک کهنه ۴۸۶۷۰ جریب، للمی ۲۹۱۲۵ جریب، باغات ۶۲۵ جریب و ساحه جنگلات ۱۷۵۰۰ جریب تخمین شدهاست. تعداد زیادی از مردم محل به روزنامه ۸صبح گفتهاند که سال گذشته تعدادی از فرماندهان مسلح غیرمسوول به غروق جنگلات پسته پرداختند و بر علاوه آنکه به مردم نیز اجازه چیدن پسته را ندادند، بین خود نیز به درگیری پرداختند. این جنگل ها نه تنها دمای هوا را به شدت کنترل می کنند، بلکه یکی از منابع مهم تامین آب سالم و مورد نیاز اقیانوس ها و از همه مهمتر جذب کربن هستند.

حدود دو سوم از جنگل های مرطوب استوایی جهان را می توان از نظر نوع استوایی در نظر گرفت.بزرگترین گسترش جنگلهای بارانی استوایی در مناطق کم ارتفاع آمازون ، بخشی از آمریکای مرکزی ، حوضه کنگو و سواحل آفریقای خلیج گینه و جزایر جنوب شرقی آسیا در اندونزی یافت می شود. یکی از قدیمی ترین جنگل های بارانیِ استوایی جهان در استرالیا طی یک قرارداد تاریخی به متولیان بومی خود بازگردانده شد. یکی از خطرناکترین و ناراحتکننده ترین اثرات جنگل زدایی، از بین رفتن گونههای جانوری و گیاهی به دلیل از بین رفتن زیستگاه آنها است. ما یعنی افرادی که به سمت چشمه هفت رنگ رفتیم گروه بزرگتری بودیم و چون در برنامه سفرمان به جنگل ابر تغییر ایجاد شده بود باید دنبال جایی برای استقرار هم میگشتیم.

در پیرامون قلعهنو دهکدههای متعددی قرار گرفته است.قلعهنو در سمت راستِ درهای به پهنای هشتصد متر قرار گرفته که قلعة بزرگی (در دهستان قلعهنو) محیط قلعه بین حدود 365 تا 457 متر، با دو دروازه در شمال و جنوب، دارد و با خندقی محصور شده است. قلعه نو در سمت راستِ دره ای به پهنای هشتصد متر قرار گرفته که قلعة بزرگی (در دهستان قلعه نو) محیط قلعه بین حدود 365 تا 457 متر، با دو دروازه در شمال و جنوب ، دارد و با خندقی محصور شده است . داشت. ( این قلعه نو با قلعه نو مرکز بادغیس نسبتی ندارد) شجاع السلطنه هرات را محاصره و با هزاریها سخت جنگید.

طوریکه قبلآ گفته شد هنگامی که هفتالها در ساحات جنوب جیحون و قرب و جوار مرغاب در بادغیس امروزی مسکن گزین شدند، امیر آنها در قلعه پات تی یان بر تخت می نشیند، برخی از محققان پات – تی – یان را با بادغیس برابر دانسته اند، بدین صورت بادغیس شکل تحول یافته پات – تی – یان میتواند بود و آن خود قلعه (نشستنگاه شاهی) معنی شده است و محیط آن بیس از (10 -لی) گفته شده است که دارای دیرها و معبد های بسیار و همه مزین به طلا بوده است.

فایل طراحی آموزشی درس جنگل برای کیست با زحمات زیاد و بر اساس استاندارد های مربوطه آموزش و پرورش تدوین و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. سپس اين كودك را با توجهات ويژه پرورش مى دهند. ولسوالی کشک کهنه، شش هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که از سمت شمال با کشور ترکمنستان و از طرف شرق، با ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس هم سرحد است. این جنگل تازه کاشته شده با مساحت 160 کیلومتر مربع، قرار است زیستگاههای بیمهرگان، پستانداران، پرندگان و دیگر حیات وحش را احیا کند. مساحت بادغيس حدود 23 هزار كیلومتر مربع ، و مركز آن شهر قلعهنو است.

نارضايى مردم بادغيس از عمال حكومت، اين منطقه را در سدههاي نخستين هجري مبدل به پناهگاه مناسبى براي هواداران جنبشهاي ضد دستگاه خلافت نموده بود و بادغيس از جمله پايگاههاي خوارج در بيرون از سيستان بود كه شمار قابل ملاحظهاي از آنان در آنجا به سر مىبردند. به گفته این مقامها، بیشترین میوه و سبزی این کشور به هند و پاکستان صادر شده که مجموع صادرات میوه افغانستان به این کشورها در ربع اول سال جاری خورشیدی، حدود ۵۰ درصد رشد را نسبت به ربع اول سال گذشته خورشیدی نشان میدهد.

ولایت پنجشیر در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد که مرکز این ولایت بازارک می باشد. احتمالاً در بین ترسناکترین نقاط امریکا، می توان از مزرعهی شبحزدهی میرتلز در لوئیزیانا نام برد. کوه خاکی ، کُتَل بند خره بادرختان پسته به نام «پسته لیق » در مشرق آن و کوه زرمست و کوه کتل سبزک و کتل یخک پوشیده از درختان ارچه (به نام «ارچه لیق ») در قسمت غربی آن قرار دارد. قسمت شرقی آن جنگلی است و مرغزارهای وسیع دارد، و در برخی از مناطق آن نیزارهایی دیده می شود.

بادغيس جز قلمرو هپتالیان محسوب می گردید که در مقابل پیشروی سپاه اسلام به سرکردگی نیزک طرخان ایستادگی زیادی کردند. بادغيس در سدة 9 ق بار ديگر روي به آبادانى گذاشت، به گونهاي كه همسايگى بادغيس براي هرات موهبتى به شمار مىآمد؛ زيرا از اين منطقه چوب براي خانهسازي و سوخت و سوز، و همچنين پسته و محصولات كشاورزي، اسب، گوسفند و چهارپايان ديگر به هرات صادر مىشد. تا پيش از شروع جنگهاي داخلى افغانستان، بادغيس اهميت و ثروت خود را از دست نداده بود و از آنجا محصولات كشاورزي، پشم، پوست قره گل، پسته، كرك و زيرة سبز، سياه و سفيد به ديگر جاها صادر مىشد.

بهطور معمول، حضور مخالفان دولت، از اواخر بهار تا اواسط تابستان در پستهزارهای بادغیس تا ۵۰ درصد افزایش پیدا میکند؛ آنان با جمعآوری و فروش پسته، پول زیادی کسب و و آن را بهگفته منابع محلی، برای خود سلاح و مهمات خریداری میکنند. النگدره در فصل بهار که فصل رویش شکوفه ها و نو شدن طبیعت است، با آرایشی نو خودنمایی میکند. از نیمة دوم قرن سوم و قرن چهارم بادغیس جزو قلمرو سامانیان بود و به نقل از چهارمقاله در آن دوره «اسبان به بادغیس می فرستادند» و نصربن احمد سامانی (حک :250ـ279) «در زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان مگر یک سال نوبت هری بود به فصل بهار به بادغیس بود که بادغیس خرمترین چراخوارهای خراسان و عراق است قریب هزار ناو هست پرآب و علف که هریکی لشکری را تمام باشد» (نظامی ، ص 31ـ32). ظاهراً بادغیس از قرن سوم به بعد اهمیت یافته ، به طوری که در 211ـ212 سهم بادغیس از خراج خراسان برای عبدالله بن طاهر 000 ، 440 درهم مقررشده بود (ابن خرداذبه ، ص 34ـ36). در 259 یعقوب لیث که از بلخ به قهستان رفته بود، عاملان خویش را برهرات و بوشنج و بادغیس گماشت (طبری ، سلسله سوم ، ص 1875). در 290 به نوشته ابن رسته ، بادغیس از کوره های استان خراسان محسوب می شد و بین آن و هرات کوهی بود که در آن سیصد ده قرار داشت (ص 105، 173). به نوشتة اصطخری ، در دورة او نیز بادغیس از کوره های خراسان شمرده می شد و چندین شهر داشت و مرکز آن کوغناباد بود که سلطان در آنجا می نشست .. مردم بادغیس اهل جماعت بودند مگر اهالی دهکده خُجُستان و دیه احمدبن عبدالله که از خوارج غالی بودند (ص 253ـ254، 268ـ269). ابن حوقل آبادترین و بزرگترین شهر بادغیس را دهستان نوشته که حدود نصف پوشنگ بَرکوه نهاده شده و خانه های زیر زمینی بسیار داشت و بناهای آن ازگل بود.

در قرن اول طبق مطالب مجمع التواریخ ابدالیهای افغانی به حوالی هرات آمدند و در بادغیس ییلاق نشین شدند (مرعشی صفوی ، ص 19). بعدها این مهاجرت یکی از دلایل جدایی هرات و بادغیس ، به یاری انگلیسیها، از ایران شد. مرکز بادغیس ، شهر قلعه نو تقریباً در ارتفاع 915 متری در حدود 129 کیلومتری شمال شرقی هرات قرار گرفته و اطراف آن را کوههای بلندی احاطه کرده است .

وی بانیزک پیمان صلح بست بدان شرط که گنجینه های او به یزید سپرده شود و خود و خاندانش از آنجا بیرون رود اما پس از حکومت یزید وی دوباره به جای خود برگشته است، زیرا در سال بعد مفضل برادر و جانشین یزید مجبور بود بادغیس را از نو تصرف کند. وی در تماس تلفنی با ایرنا اضافه کرد: با توجه به اینکه مقامات امنیتی سال گذشته در مقابل افراد مسلح واکنشی از خود نشان ندادند، کشاورزان از بیم غارت مجدد انها، اقدام به برداشت محصول پسته جنگلهای منطقه کرده اند. به گفته یک منبع اگاه، محصول پسته جنگلهای ولایت بادغیس هنوز نارس هستند ولی کشاورزان از بیم هجوم افراد مسلح و نابودی این محصول اقدام به برداشت پیش از موعد ان کرده اند.

وی گفت: بیش از هزار هکتار جنگل پسته در ولایت بادغیس وجود دارد که سال گذشته کشاورزان تنها موفق به برداشت 30 درصد محصولات ان شدند. ناحیه ء بادغیس با مهاجرت و جابجاشدن هفتالها ( هیاطله ها) به حیث یکی از مراکز بزرگ فعالیتهای تآسیس حکمرانی و مدافعه وی آنان در برابر لشکر کشیهای خارجی در تاریخ کشور افغانستان (دوره ایریانی و خراسانی) شهرت بزرگی یافته است، البته تاریخ و سرگذشت هفتالها را در آن دوره میتوان از یاد داشتهای زایر چینی هیوان تسنگ که در 519 میلادی نزد آنان بوده بدست آورد. وی در نخستین طفیان خراسان و تخارستان بر ضد اعراب در شورش نیشاپور و مرو(642 میلادی) در قیام خراسان و سکستان (663 میلادی) و شورشی در (671 میلادی) که ربیع بن زیاد آن را سرکوب کرد نقش بزرگی داشته است.

در این شهرستان در قدیم، یک حوزه ترک نشین بود، اما ترکان با فرهنگ و مدنیت خراسانی هرات انس و الفت دیرینه داشتند و خود را با آن شریک میدانستند. او مى انديشيد كه اين پنج تن مانند وى در جستجوى حقيقتند و تعليم دادن ايشان از ساير مردم آسانتر است .و چون به بنارس پا نهاد آن پنج تن را ديد كه در ميان بيشه اى نزديك شهر نشسته اند و با هم سخن مى گويند.هنگامى كه چشم آنان به بودا افتاد، به يكديگر گفتند: (اين سيدارتاست كه مى آيد؛ همان كه دست از رهبانيت كشيد؛ خوب است به او كارى نداشته باشيم(.اما چون بودا به آنان نزديك شد به وى سلام كردند و از او خواستند در كنارشان بنشيند.

جنگل ارسباران تا پیش از این نامهای مختلفی را بهخود دیده است که در این بین میتوان به ارسبار، آرازبار، قره داغ یا قراچه داغ اشاره کرد. تا زمان تقسیم بندی اداری ، سیاسی افغانستان درسال 1962 بادغیس جزء قلمرو هرات بود. همچنين بادغيس يكى از نواحى اسقفنشين ايران در زمان ساسانيان به شمار مىرفت. مراتع سرسبز بادغيس كه براي زندگى چادرنشينى بسيار مناسب بود، توجه مغولان را براي استقرار در آنجا جلب كرد، چنانكه بافت جمعيتى اين منطقه را دگرگون ساخت.

زیبائیهای طبعیی این ولسوالی هنوز بطور دست نخورده موجود است که چشم هر بیننده را به خود جلب نموده و آب هوای گوارای آن جای مناسبی برای گشت و گذار و باز دید است. پس از سقوط امپراتوری بزرگ تیموریان هرات باز نواحی شمال، شمالغربی و شمالشرقی هرات، مورد تاخت و تاز ازبکان و ترکمنها قرار گرفت، که نزد اهالی محلی به (ترکمن تازی) مشهور است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در سالهای اخیر، حدود چهارهزار باغ پسته ساخته شده، اما تاکنون به ثمر نرسیده است. به نقل از منبع ، دربادغیس حدود ۳۰ هزار هکتار جنگل طبیعی پسته وجود دارد و در سالهای اخیر در نتیجه تلاشهای وزارت زراعت و موسسات همکار، باغهای بیش تر پسته در این ولایت ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید