حقایقی عجیب و ترسناک از آمازون – مجله اینترنتی شادمگ

معاون امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه دربرخی عرصههای جنگلی ما عملیات پرورشی انجام میدهیم و هدف ما از انجام عملیات پرورشی در جنگل به هیچعنوان استحصال چوب نیست، گفت: درعملیات پرورشی جنگل، پایههایی که سالم هستند و در آینده میتوانند تبدیل به درخت تنومندی شوند بهطور قطع حفظ خواهند شد اما درحالحاضر به دلیل شرایط تحریمی نمیتوان به میزان مورد نیاز صنایع واردات چوب داشته باشیم.

پس از گذراندن مدتی با مرتاضان در جنگلها، آن راه را راه راستین حقیقت یابی ندانست و راهی میانه در پیش گرفت. تا علاوه بر اطلاع از موجودی ما و سفارش دادن راحت تر، قیمت دقیق خرید عمده ی عود جنگل بارانی Rain Forest را با توجه به حجم خریدتان، به شما اعلام کنیم. تقریرات اجاره دادن کاروانسرای وقف و رشوه گرفتن حاکم دماوند راکه نقل میکرد حالا به نظر میآورم که ادای آنها به نطق عالم و دانا میماند، و حالت مؤثری داشت، باز فکر کردم که اگر عالم و زباندان بود چرا از صعود مصطفی وحشت نمود، و از دیدن بادبان حیران ماند.

این عمل، منجر به تنوع گسترده­ای می­شود که به طور کلی می­تواند مدل بهتری را ارائه دهد. بازدید کردن از پارک جنگلی النگدره، هیچ محدودیت و شرایطی ندارد و شما می توانید به طور شبانه روزی از این پارک بازدید کنید و هزینه ای هم بابت ورود نپردازید. حال اینکه کدام برند عود جنگل بارانی Rain Forest خوشبوتر است، تا حدودی سلیقه ای می باشد. به طوری که افزایش بی سابقه ای در کشت خشخاش در بادغیس برای سال ۲۰۱۶ ثبت شد. 2. آیا تکالیف آماده سازی جلسه قبل به عنوان پیش زمینه این درس از کتاب در این پایه ، برای ایجاد انگیزه و ورود به درس جدید مناسب است؟

10در ناحیه آمازن چه عواملی باعث ایجاد شغل شده است؟ بسیارممکن است که شیونایتها و یفتلیها باعث این تخریبات شده باشند. به عنوان مثال حداکثر دمايي که طبيعت در سطح زمين براي تابش آفتاب ايجاد مي کند، ۷۰ درجه است و اين ميزان باعث شروع آتش سوزي نمي شود ما حداقل بين ۱۸۰ تا ۲۳۰ درجه دما احتياج داريم تا مواد گياهي خشک شروع به سوختن کنند. این مخروبه ها در نزدیکی مخروبه های تخت رستم قراردارد که احتمالا مطابقت به صومعه های قدیمی نوبهار (ویهاره سانسکریت، “صومعه”) دارد. آنها بحیث شاهان سیستان توصیف شده و رستم غالبا یک ساکائی خوانده میشود.

کارهای باستان شناسی فعلی بقایای زیارتگاههای بودیستی را در جوار بکترای قدیمی بشمول مخروبه های باقیماندۀ یک ستوپه بزرگ درشمال شهرروشن ساخته که حالا بنام تپه رستم نامیده میشود. در این طبقه همچنین نامهها، اسناد و دستخطهایی که به زمان قیام جنگل مربوط میشود نیز قرار دارد. لذا در زمان سوانژنگ، وادی کابل یک دیگ تباری میشود. درخارج هند، زایرچینائی داخل کاوجوتو میشود که دارای دو پایتخت هیکسینا و هیسالو است. درجنوبغرب پایتخت ناحیه، سوانژنگ ساحه سیلو(هده فعلی) و گنبد مشهوری را دیدن میکند که دارای استخوان- جمجمه بودا است. • این منطقه که توسط محیط زیست حفاظت شده است دارای گونههای جانوری و گیاهی منحصربفرد و متعددی است که دیدن آن برای گردشگران وسوسه برانگیز است.

بودیستهای منطقه عمدتا شاخه مهایانه را تعقیب میکنند اما زایر میافزاید که دراینجا معابد زیادی برای عبادت خدایان هندو وجود دارد. در ۲۲ مهر ۱۳۰۰، رشت به تصرف نیروهای دولتیدر آمد، ولی میرزا با وجود خیانت عدهای از یارانش، بهجنگ و گریز در جنگلهای گیلان ادامه داد. چندین آبشار دیگر نیز در جنگل وجود دارد که ممکن است در مسیر خود به آنها بربخورید. به گفته کارشناسان اگر از شکار حیوانات جلوگیری به عمل آید و زمینه مناسب برای زندگی آنان به وجود آید گردد، پرندگان و حیواناتی که به کشورهای همسایه مهاجرت کردهاند، ممکن است دوباره برگردند.

برای دو صد سال بعدی بین نیمۀ سدۀ هفتم و نیمۀ سده نهم م افغانستان فعلی شمالی وشمال شرقی بمیدان جنگ برای کنترول نهائی گذرگاهها بین شرق وغرب تبدیل میشود. درتشخیص این ناحیه با زابلستان علاقمندی بزرگی وجود دارد، بخصوص زایرچینائی میگوید تعداد زیاد مردم اینجا معبودی را عبادت میکنند که بنام چو یا چونا یاد میشود. در قبرستان قدیمی این روستا سنگ قبرهای زیبایی به شکل قوچ و تصاویر و شعرهای بی نظیری وجود دارد که متأسفانه برخی از آنها به سرقت رفتهاند. محصولات انرژی زای علفی چند ساله (گیاهانی که بیش از ۲ سال عمر می کنند) علف هایی هستند که سالانه پس از ۲ تا ۳ سال برداشت می شوند تا به بهره وری کامل برسند.

بسیارشگفت انگیز است فکرکرد که بعضی ازاین مقامات بزودی درجریان چند سال با پیشروی ارتشهای اعراب مقابل شده و بیک نظم کاملا سیاسی و مذهبی جدید تسلیم میشوند. زایر با تاسف مشاهده میکند که ستوپه ها ترک شده و درحالت مخروبه قراردارند. سوانژنگ همچنان دراینجا ومحلات مجاور از ستوپه (گنبد) ها توصیف میکند. همچنان سیمای شخصی مردم آن بسیارزیاد یکنواخت است، درحالیکه زبان ایشان کمی متفاوت است. عین داستان، با وجودیکه درجزئیات آن کمی تفاوت است، در زندگی سوانژنگ هوی لی گفته شده است. ازگزارشات سایرچینائیان معلوم میشود که این موضوع بطورنسبی کمی قبل ازدیدن سوانژنگ بوقوع پیوسته است، باوجودیکه اوهیچ اشاره به چنین حوادث نمیکند.

باوجودیکه سوانژنگ به ساسانیان اشاره نمیکند، با اطمینان میتوان فرض کرد، وقتی اوجائی را دیده که حالا افغانستان نامیده میشود، قسمت اعظم جنوب وغرب آن هنوزتوسط حاکمان ساسانی اداره میشود. این ناحیه درآنزمان توسط یک حاکم فرستاده شده ازکاپیسا اداره میشود. ناحیه آنها شاید نچندان دورازساحه غزنی باشد؛ ولایت وردک فعلی با تعداد زیاد بقایای بودیستی آن یک امکان منطقی معلوم میشود. این تشخیص با نام یکی از دریاهای سرزمین بنام لومایندو تقویه میشود که میتواند با دریای هلمند یعنی ایتیماندروس قدیمی ربط داده شود. از وادی بامیان سوانژنگ “سلسله کوه سیاه” را عبور نموده و به ناحیه جیابیشی میرسد که نمیتواند جای دیگری بجزازکاپیسای قدیمی یا بگرام فعلی درشمال کابل باشد.

اومیگوید که این دربرگیرندۀ تمام سرزمینهای بین هندوکش در جنوب وسلسله حصاردرشمال آمودریا است که بطورتقریبی برابرمیشود به بکتریای قدیمی وسرزمین های کوهستانی شرق. از طرفی هم به لطف بارش سنگین برف، بجز روزهای گرم سال، در تمامی روزهای سال قله های اطراف دریاچه پوشیده از برف خواهند بود. با هم سری به این کشور زیبا و پیشرفته می زنیم. سالها بعد، درمسیربرگشت به چین، سوانژنگ بازهم ازطریق سرزمینهای مرزی هندو- ایرانیان میگذرد. چینائی ازاینجا بشمال شرق سفرکرده ازطریق ساحه کابل یا دامنه های آن عبورمیکند. محل تطبیق این پروژه کابل جلال آباد مزارشریف و هرات میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید