تاریخ مشروطه ایران/۱ – ویکینبشته

آینالو منطقه حفاظت شده و جنگلی “آینالو” قسمتی از جنگل های بکر و زیبای ارسباران که دارای اقلیمی معتدل و کوهستانی است. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که طی یک هفته گذشته ۱۱ فقره آتش سوزی در شهرستانهای بهشهر، گلوگاه، نکا، آمل، ساری و سوادکوه رخ داد که باعث از بین رفتن بخشی از عرصههای جنگلی این مناطق شد. منطقه درفک از سال ۱۳۷۴ از طرف سازمان حفاظت محیط زیست کشور به منطقه شکار ممنوع درفک تبدیل شد. آنها شکارچیانی ماهر هستند که بهصورت گروهی (گروه معمولا بین دو تا ۲۰ عضو دارد) شکار میکنند و در این حالت حتی از عهدهی شکار دیگر شکارچیان بزرگ این منطقه همچون سوسمار و آناکوندا هم برآیند.

هیچ منطقه مسکونی در اندازه قابل توجهی در کناره های رود سپیک وجود ندارد. کوهستانیها یا پشۀ های صحبت کنندۀ داردیک (هندو- آریائی) در یک نوار وسیع بامتداد کناره های شمالی وادی کابل زندگی میکنند. بآنهم درجنوب هندوکش یکتعداد شاهان هندو- گریک ازخانواده ایوتیدیموس به حاکمیت ادامه دادند. موجودیت هندیان در جلگه ها و وادیهای جنوب هندوکش تا امروز ادامه دارد. در جنوب و شرق هندوکش در گندهارای قدیم، پول رایج در سدۀ چهارم ق م بنام سکه های نقرۀ دارای علامت مشت است.

پول رسمی مروج در شرق در دوران هخامنشیها، سیگلوس نقرۀ و داریوس طلائی بوده است. بآنهم از ذخایر و مخازن متعدد یافت شده درافغانستان واضح شده است که نقره غیرمضروب بشمول سکه های یونانی کهنه نیز وسیعا مروج بوده است. این مخازن شامل خزینۀ مشهور اکسوس (با حدود 1500 سکه)، از اوایل سدۀ پنجم تا اواخر سدۀ سوم ق م است. در1993، دهقانان محلی بامتداد مسیر فوقانی دریای پنجشیر (شمالشرق کابل) گنجی را کشف میکنند که ادعا میشود قسمتی از خزانۀ اکسوس باشد. من قبلا آنرا با کاپیسای پلینی، قلعۀ کاپیشا- کانیش متن بیستون و ساحۀ بگرام فعلی در شمال کابل تشخیص کردم که در مدخل جنوبی کوتل سالنگ و دو مسیرعمدۀ دیگرهندوکش یعنی بامتداد دریای غوربند بطرف بامیان و دریای پنجشیر بطرف کوتل خاواک واقع است.

در مرکز اراکوزیای قدیم، حدود 3.5 کیلومتر درغرب شهرکندهار، خرابه های کندهار کهنه (شهر کهنه یا زول شهر) واقع است (شکل 4). حفریات دراین ساحه در بین سال های 1974 و 1978 آشکار میسازد که مسکونه ها مربوط به دوران هخامنشی یا قبل از آن است. بعلاوه، مهندسی استحکامات اولیه و ارگ کندهار کهنه مشخصاتی را نشان میدهد که قویا با ساحات دیگر حصص شرقی فلات ایران رابطه دارد (نسبت به غرب ایران). یکی از مظاهردلچسپ کندهار کهنه منشای آنست. لذا شکی وجود نمیماند که اینجا پایتخت اراکوزیای هخامنشیان بوده و مطابق پلینی دارای عین نام همانند دریای نزدیک آن و ناحیۀ ماحول آنست.

جنگل لفور بخشی از جنگلهای هیرکانی در جنوب دریای خزر محسوب میشود و به گفته زمین شناسان به دوران ژوراسیک تعلق دارد. هیرکان نام قومی در گلستان بود و جنگلهای هیرکانی احتمالا نامشان را از همین قوم گرفته باشند. نوشیدن چای و لذت بردن از طبیعت بکر حال و هوای دیگری را در وجود ما ایجاد کرد. با این حال هنوز بقایایی از این اثر تاریخی در این منطقه وجود دارد که میتواند یکی از جاذبههای گردشگری محسوب شود. مواد خوراکی پسماند مرطوب شامل مواد زائد تجاری ، سازمانی و مسکونی (به ویژه آنهایی که در حال حاضر در محل های دفن زباله دفع می شوند).

طبقهبندی جنگل تصادفی می تواند برای حل مشکلات رگرسیونی یا گروهبندی مورد استفاده قرار گیرد. براساس این گزارش، وزیر دفاع طی دستوری از معاونت مهندسی وزارت دفاع و مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی کشور خواست با هماهنگی یگانهای پروازی هلال احمر و هوانیروز، 3 فروند بالگرد به منطقه اعزام کنند که 2 فروند برای جابهجایی و هلیبرد نیرو و یک فروند بالگرد آبپاش با بسکت ۴۰۰۰ لیتری آب به منطقهآتشسوزی مورد استفاده قرار گرفت. وی همچنین خواستار مشاركت دادن جنگل نشینان در طرح حفاظت از محیط زیست جنگل های ارسباران شد و افزود: این عمل ضمن افزایش درآمد آنان از وارد آمدن خسارات به این ثروت طبیعی در اثر قطع درختان برای استفاده به عنوان سوخت، جلوگیری می كند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نور خاطرنشان کرد: پس از ساعتی جستجو در منطقه، مصدوم که مردی ۳۳ ساله و ساکن شهرستان محمودآباد بود پیدا شد. او همچنین سرویراستار سالنامۀ اشراق (Ишрак) (انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) و دانشیار دانشگاه لاتیوا در لتونی بود. همچنین یکی دیگر از خوبی های سریلانکا این است که فرقی نمیکند در نیمه اول سال ازدواج کنید یا در نیمه دوم سال، تعطیلات ماه عسل ساحلی در سریلانکا فراوان است.

شهر مرزی هندی- ایرانی دیگر کاسپاپیروس است. صرفنظرازموقعیت دقیق آن، این بدین معنی است که اراکوزیای قدیم سرزمین مرزی و نشان دهندۀ امتداد شرقی قلمروی ایرانیان بوده است. این عدم توازن در توزیع ساحات هخامنشی میتواند بعلت گسترش کارهای باستان شناسی در کشور باشد، همچنان میتواند نشان دهندۀ یک سطح بسیار بلند انکشاف اقتصادی در بکتریای قدیم باشد. حفریات در ایران شرقی نشان میدهد که تسلط هخامنشیان پارسی در این منطقه باعث تغیرات شگرف در فرهنگ مادی نشده است، با وجودیکه تغیرات معینی رخ داده است. در این منطقه رویایی زندگی میکنند؛ منطقه ارسباران آثار تاریخی بسیار ارزشمندی دارد که بسیاری گردشگران را برای بازدید به این منطقه میکشاند.

درواقع این منطقه با توجه به تولید روزافزون کشت خشخاش و مسیر رسیدن به شمال برای طالبان به بهشتی برای این گروه تبدیل شده بود. اما بعد ازسقوط طالبان قومندانان این ولسوالی توانستند دست مردم های که به خرابی جنگلات آغاز کرده بودن گرفتند . اهمیت جنگل ها را نمیتوان دست کم گرفت. پس از طی کردن مسافتی کوتاه سازه ای چوبی نظر شما را به خود جلب میکند. منافع زندگی عموم ملت آسیا مشترک است و همهٔ آنها چون اعضای یک بدن به معاونت و محبت یکدیگر محتاج و مجبورند. یک کلمه عدل که اینهمه داد و فریاد و صدمه ندارد» سپس گفت: «مردم بیدار شوید، درد خود را بدانید، دوای درد را پیدا کنید، و زود در مقام معالجه برآیید».

پطر کبیر در کنار رودخانه «پروت»، که محصورقشون عثمانی شده بود، ملکهٔ خود کاترینه را به چادر محمد بالتاجی سردار قشون عثمانی فرستاد، گوشوارههای خودرا تقدیم نمود و خلاص شدند… این شگفت خواهد نمود که مردم که از تعرفهٔ گمرکی، و از بکار گماردن بلژیکیان گله مینمودند، و از اتابک و گرایش او بهمسایهٔ بیگانه رنجیده میبودند، کینه از بهاییان جویند. این خط همچنان در شمالغرب نیم قارۀ هند برای نوشتن زبانهای پراکریت (هندی میانه) بکار میرود.

آنها بشکل واضح ملبس با لباس سکائی اند، طوریکه از این ساحه در این قسمت قلمروی ایرانیان توقع میرود. این اشیا عمدتا دارای مشخصات امپراطوری هخامنشی اند، اما اشیای نیز وجود دارند که بازتاب کنندۀ رسوم محلی و نفوذ کوچیان شمال است. بهرحال مذاکرات مفصلی شد و این طرح تهیه شد (یکی از نمایندگان – گزارش) بله این گزارش تهیه شد و مخصوصا یک نکتهای را باید اضافه کنم جناب آقای دکتر سنجابی تشریف دارند جناب آقای گنجه هم تشریف دارند آقای رفیع هم تشریف دارندآقای حائریزاده هم تشریف دارند همه الحمدالله هستند در یکی از عباراتی که خود اعلیحضرت قرائت میفرمودند تاملی کردند تاملی کردند و یک عبارتی را ایشان فرمودند باین کیفیت این اشکال را دارد بنده نمیخواهم زیاد جزئیات رابگویم بعد یک مثالی زدند مثالشان این بود جناب آقای دکتر معظمی خاطرتان هست یانه؟

لطفا ایمیل خود را چک کنید. مشیرالدوله وزیر خارجه، چون چگونگی را شنید، خواست جلو گیرد، و کسی فرستاد و حاجی سیدهاشم و دیگران را نزد خود خواست، و با آنان مهربانی و دلجویی نموده، بیدی رفتار علاءالدوله بخستوید. سم این قورباغه از طریق پوستش ترشح می شود و اگر آن را لمس کنید، دچار نارسایی قلبی می شوید. همانطور که از نامش معلوم است, پوست قورباغه شیشه ای شفاف است, اگر چه بیشتر آن سبز است.

در دوران حکومت پهلوی، به دستور فرح پهلوی بنای امامزاده عبدالله تخریب شد و هنگام ساخت مجدد بنا، تصمیم گرفته شد تا معماری بنا به صورت کلیسا باشد و این موضوع، اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت لذا در سال 1343، آرامگاه امامزاده عبدالله تخریب گردید و با عظمت بیشتر ساخته شد. در 15 کیلومتری شهر آمل از جاده قدیم به سمت بابل روستایی به نام کمرده وجود دارد که دسترسی به روستای بلیران را برای ما آسان کرد. درمتنهای متفاوت هخامنشی، ناحیۀ تاتاگوش به هرایتوتیش، ساحۀ اطراف کندهارفعلی درجنوب افغانستان ربط داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید