افغان ها، فصل ١ تا ١٤

این پارک جنگلی از شمال به دریای خزر و از جنوب به کوههای البرز وصل بوده و ۶۰۲ کیلومترمربع مساحت دارد. این سکه ها بطورخاصی از وادی اندوس و هم از ساحه جلال آباد و بگرام و شمال هندوکش شناخته مـیشود. یک گنجینـه مـهم با سکه های ساسانی درتپه های مرنجان نزدیک کابل یـافت گردیده کـه شامل درهم های نقرۀ شاپور2 (309- 9)، اردشیر 2 (379- 83 م) و شاپور3 (383- 8) است.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، با توجه به شیوع گسترده ویروس کووید -۱۹ در سراسر جهان، محققان همواره در حال بررسی موضوعات پیرامون ویروس هستند. از آن جایی که زمین کشاورزی در حال کاهش بوده و در برخی از زمینها به وسیله جاده ها ، خانه سازی و صنعت اشغال می شوند ، بنابراین مواظبت از خاک باید یک وظیفه اساسی باشد . امروزه قبیلههای باقیمانده از ترس چوببرهای جنگل، ملاکان زمین و شیوع انواع بیماریهای دائم در حال فرار هستند. از کودکی عاشق تجربه چیز های جدید و نوشتن داستان بودم.

چیز مشابه درمورد حاکمان هخا بکتریـا صدق مـیکند کـه غالبا نام ویشتاسپ را حمل مـید. بالاخره دراینجا سکه های مسی ضخیم وجود دارد کـه تا اندازۀ مشابه بـه گروه قبلی یعنی حامل تصویریک مصلح آتش درعقب آنست. ساسانیـان درسرزمـینـهای دیگرمـیل داشتند عنعنۀ مسکوکات اسلاف محلی خویش را بپذیرند، طورمثال مسی های ساکستان کـه قبلا بحث شد، مطابق بـه معیـارهای “هندیـان” ضرب مـیشود. مطابق ویراستار، دانشمند برتانوی، نیکولاس سیمنر- ویلیـام، آنـها از عین منبع اشتقاق شده اند، اما از یک دوران نیستند.

برای رسیدن به قلعه بابک سه مسیر مختلف وجود دارد و هرکدام از این مسیرها جذابیت و منحصربهفرد خودش را از منظر طبیعتگردی دارند. این متنـها اکثرا دربالای چرم، درهردوجانب وبا خط شکستۀ بکتریـان نوشته شده است. وسعت این جنگل حدود ۱٫۷ میلیارد آکر است.بخشهای از این جنگل بین کشورهای برزیل، پرو، کلمبیا، ونزوئلا، آکوادور، بولیوی، گویانا، سورینام و گویانامی فرانسوی مشترک است اما بیشترین مساحت آن در برزیل واقع است که حدود ۶۰ درصد از کل وسعت این جنگل را شامل میشود. دراوایل سدۀ اول م، ایسیدورچارادرموقعیت های پارتیـان تشخیص شده کـه بین زرنگیـانا و اراکوزیـا یک سرزمـین بنام ساکستان بوده است.

حتما بخاطرداشت کـه این سرزمـین تقریبا حدود 600 سال قبل توسط حاکم هخا اراکوزیـا و درنگیـانا اداره مـیشد. این حتما شورش ساکای رهبری شونده توسط برادر شاه (یـا پسر کاکایش) بنام هورمـیزد باشد کـه درمنابع دیگر ذکرشده است. حاکمان متعددیکه این سکه ها را نشرد عبارتند از(بترتیب کرونولوژی): ارد شیر1، اردشیر2، فیروز1، هورمـیزد1، فیروز2، هورمـیزد2، بهرام 1 و بهرام 2. آنـها خود را “شاه کوشانـها” یـا حتی “شاه شاهان کوشانـها” خوانده اند کـه نشان مـیدهد آنـها خود را جانشینان شاهان (حقیقی) کوشان مـیدانستند.

معصومه ابتکار در گفت و گو با ایسنا درباره طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع خاطرنشان کرد: موضوع ادغام این دو سازمان طی سالها بارها مطرح شده است حتی یک بار در اواخر سال ۱۳۵۸ و دوره ریاست مرحوم تقی ابتکار با حکم شورای انقلاب که در آن زمان حکم قانون را داشت، سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام و زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست شد. متاسفانه خواندن متن ها هنوزمشکل بوده و حتی معلوم نیست این کتیبه های که با زبانها و خط های مختلف اند، دربرگیرندۀ عین پیام باشند.

لذا با اطمـینان مـیتوان فرض کرد کـه عنوان شاه ساکاها جدیدا با ظهورساسانیـان ابداع نشده بلکه عملکرد ووسعت صلاحیت آنـها مربوط بـه زمانـهای قبل ازساسانیـان است. هرچند نیازی نیست منتظر احداث مراکز رسمی برای انجام تمرینات حمام جنگلی در نزدیکی محل زندگی خود باشید، بلکه می­توانید مکان مناسب و ساده­ای را برای خود در نظر بگیرید. این نـه تنـها بواسطۀ سکه ها و نامـهای (تاج-) ایشان نشان داده مـیشود بلکه همچنان بواسطه این حقیقت کـه آنـها تماما سبک انفرادی تاج خویش را داشتند. سکه ها توسطانی بنام شاهان حاکم کوشانی- ساسانیـان ضرب شده و در پهلوی مسکوکات ساسانی “حقیقی” مروج مـیباشد.

بغیرازانواع سکه های کوشان، سکه های ساسانی درون طلا و مس وجود دارد کـه احتمالا درون مرو و هرات ضرب شده است. لذا دراواخرسدۀ سوم و چهارم م قسمت اعظم سرزمـین های کوشانـها توسط یک نمایندگی قوی شاه ساسانی اداره مـیشود کـه سکه های خود را با تمثال خود نشر مـیکند. قلب این سرزمـین نمـیتواند مشخص شود اما احتمالا حد اقل به منظور مدتی درون جنوبغرب افغانستان فعلی موقعیت داشته باشد. این چاپها نشاندهندۀ کنترول حاکمان کوشانی- ساسانی درون سرزمـین های هست که قبلا مربوط بـه امپراطورکوشان بوده است، برخلاف سرزمـینـهای شمال وشرق افغانستان، جائیکه سکه های شیوا و ناندی ضرب مـیشوند.

سکه های نشرشده، طلائی و مسی بودند کـه تقلید سکه های ضرب شده توسط شاه کوشان، واسودیوا اند. درهم های نقرۀ استواراست، طلا فقط به منظور مقاصد خاصی نشر شده و سکه های مسی وجود ندارد. نشراین سکه ها تاکید کنندۀ موقعیت خاص ساکستان درامپراطوری ساسانیـان است. کلَودیس مامـیرتینوس، مورخ قدیمـی دیگری مـیگوید کـه این برادر شورشی ازپشتیبانی “گیلها، بکتریـانـها و ساکا ها” برخوردار بود. مورخ یونانی اگاتیـاس کـه درسدۀ ششم م زندگی مـیکند، مـیگوید کـه شاه بهرام 2 (276- 93 م) بمقابل مردم ساکستان جنگی براه مـیاندازد. معلومات کمـی دربارۀ زندگی روزانـه بکتریـا درون زمان حاکمان کوشانی- ساسانی وجود دارد.

فرهنگ مادی گذشتۀ دور مردمانی که حالا در سرزمینی بنام افغانستان زندگی می کنند، طوریکه باستانشناسی روشن ساخته، نمونه های را نشان میدهد که بازهم در طول تاریخ بعدی یافت میشود. بآنهم تخنیک های مختلف معیار رادیو کاربن گمراه کننده بوده و دو تاریخ آخری شاید بسیارجوان باشد. سکه های طلائی درون مناطق مختلف افغانستان فعلی یـافت شده است. درون بین اینـها سکه های مشـهور کاسۀ (بشقاب مانند) طلائی کوشانی- ساسانی وجود داشتند. این متن همچنان بین نخبگان پارسی و ساکا تفاوت قایل شده و به زرنگیـا، زرنکا یـا درنگای قدیمـی متنـهای هخا و زرنج بعدی منابع اسلامـی اشاره دارد.

دیدگاهتان را بنویسید